Niebezpieczny zakręt – znaki ostrzegawcze A-1, A-2

Niebezpieczny zakręt – znaki ostrzegawcze A-1, A-2

12 stycznia 2021

Znaki drogowe A-1 (niebezpieczny zakręt w prawo) i A-2 (niebezpieczny zakręt w lewo).

Niebezpieczny zakręt w prawo

Znak A-1 stosuje się w celu pojedynczo występującego łuku poziomego, na którym droga skręca w prawo, jeśli kąt zwrotu łuku jest większy niż 5°, a jego promień wynosi:

  • R ≤ 450 m niezależnie od przechyłu łuku;
  • 450 m < R < 750 m w zależności od przechyłki.

Przy promieniu ≥ 750 m znaku A-1 nie stosuje się – bez względu na wielkość przechyłki. Jeśli jednak łuk poziomy posiada ograniczoną widoczność i wymaga oznakowania znakami poziomymi – liniami P-3a lub P-4, wówczas znak „niebezpieczny zakręt w prawo” należy stosować bez względu na wielkość kąta zwrotu, promienia i przechyłki. Zastrzeżenie to dotyczy również przypadków, gdy brak widoczności wynika z nakładających się na siebie łuków poziomego i pionowego wypukłego.

Kiedy jeszcze stosuje się znak A-1?

Znak ostrzegawczy A-1 stosuje się:

  • gdy na łuku dochodzi do częstych wypadków lub kolizji;
  • na drogach poza miastami,
  • w miastach – gdy droga nie jest ulicą, a dopuszczalna prędkość na niej jest większa niż 60 km/h’
  • na ulicach – w przypadkach uzasadnionych niekorzystnymi warunkami lokalnymi (np. bardzo zła widoczność drogi, łuk o zwrocie powyżej 75°.

Niebezpieczny zakręt w lewo

Zak A-2 ustawia się w celu oznakowania pojedynczo występującego łuku poziomego, na którym droga skręca w lewo. Pozostałe zasady stosowania tego znaku są analogiczne jak dla znaku A-1.

Inne znaki ostrzegające o niebezpiecznych zakrętach występujących na drodze:

A-3 – dwa niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo

A-4 – dwa niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo

Pod znakami ostrzegawczymi A-3 i A-4 mogą być umieszczone tabliczki przekazujące dodatkowe informacje:

  • tabliczka T-4 – wskazująca liczbę zakrętów;
  • tabliczka T-5 – początek drogi krętej;
  • tabliczka T-2 – wskazująca długość odcinka drogi, na którym występują niebezpieczne zakręty;
  • tabliczka T-1 – wskazująca koniec odcinka, na którym występują niebezpieczne zakręty.

Sprawdź również, jakie są zasady ustawiania znaków ostrzegawczych. Więcej informacji znajdziesz w tym artykule: Odległość znaków ostrzegawczych od miejsc niebezpiecznych.

Udostępnij: