Obiekt monitorowany a RODO

Obiekt monitorowany a RODO

12 października 2020

Obiekt monitorowany a RODO – czy w świetle unijnych przepisów o ochronie danych osobowych można w miejscu pracy lub w innym obiekcie zamontować monitoring?

Monitoring staje się coraz bardziej powszechny. Wykorzystują go nie tylko właściciele firm czy magazynów – kamery można spotkać dosłownie wszędzie, np. w komunikacji miejskiej, w parkach, w szkołach, na ulicach, w obiektach użyteczności publicznej czy urzędach. Systemy monitoringu zwiększają bezpieczeństwo, a w razie włamania lub kradzieży materiał nagrany przez kamery ułatwia ustalenie sprawcy czynu. Warto wiedzieć, jak oznakować obiekt monitorowany, by nie łamać przepisów RODO.

Obiekt monitorowany – RODO

Po wejściu RODO monitoring nie jest bezprawny, ale konieczne są m.in. specjalne oznaczenia.

Obiekt monitorowany – tabliczka, przepisy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe jest instalowanie systemów monitorujących, pod warunkiem poinformowania o tym osób obserwowanych.

Konieczne jest:

  • pisemne poinformowanie pracowników przed dopuszczeniem do pracy o stosowaniu monitoringu;
  • poinformowanie uczniów i pracowników o monitoringu, w sposób przyjęty w szkole lub zakładzie pracy, nie później niż 14 dni przed jego uruchomieniem;
  • oznaczenie pomieszczeń i terenu monitorowanego w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków / tabliczek lub ogłoszeń dźwiękowych – nie później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem.

(Obiekt monitorowany – podstawa prawna – art. 12 i art. 13 RODO, art. 22² § 7-9 Kodeksu Pracy, art. 108a ust. 6-8 Prawa Oświatowego).

W odpowiedni sposób, tj. widoczny i czytelny, powinny być również oznakowane nieruchomości i obiekty budowlane objęte systemem monitoringu.

Klauzula informacyjna

Obiekt monitorowany – tabliczka RODO / naklejka obiekt monitorowany RODO

Klauzula informacyjna powinna mieć odpowiednią wielkość i być odpowiednio umiejscowiona (np. przy wejściach, na wysokości oczu). Musi być czytelna i zrozumiała dla odbiorców, a co za tym idzie, napisana w języku dostosowanym do odbiorcy (np. różne wersje językowe dla obcokrajowców, wyróżnienie kolorem lub zastosowanie języka Braille’a w przypadku osób niewidomych i niedowidzących).

W klauzuli powinny znaleźć się:

  • dane administratora danych;
  • cel przetwarzania danych oraz okres ich przechowywania;
  • zasięg monitoringu;
  • gdzie szukać dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych i prawach osób obserwowanych;
  • wszelkie informacje, które mogą zaskoczyć osobę obserwowaną.
Udostępnij: