Instrukcje BHP dla obcokrajowców

Instrukcje BHP dla obcokrajowców

28 września 2020

Instrukcje BHP dla obcokrajowców – czy w miejscu pracy, gdzie zatrudnieni są obcokrajowcy, konieczne jest stosowanie dodatkowych instrukcji, sporządzonych w języku zrozumiałym dla pracowników spoza Polski?

Na Polskim runku pracy przybywa pracowników z zagranicy, zwłaszcza z Ukrainy. Bardzo często są to miejsca pracy takie jak place budów czy hale produkcyjne, gdzie przestrzeganie przepisów BHP jest szczególnie ważne. Wielu pracodawców ma wątpliwości, w jakim języku powinny odbywać się szkolenia BHP i czy trzeba sporządzać specjalne instrukcje BHP dla obcokrajowców.

Szkolenia BHP

Polskie przepisy nie precyzują, w jakim języku powinny odbywać się szkolenia BHP. Jednak zgodnie z Kodeksem pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Warto pamiętać, że szkolenia BHP i przestrzeganie zasad BHP są bardzo ważnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo w miejscu pracy. W tym świetle zasadne wydaje się przeprowadzanie szkoleń w języku, który jest zrozumiały dla pracownika. Co więcej – zgodnie z przepisami to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan BJP w zakładzie pracy i to w jego interesie jest, aby szkolenie było prowadzone w sposób zrozumiały dla pracowników z zagranicy. Jeżeli dojdzie do wypadku przy pracy, pracownik może dochodzić swoich praw przed sądem, zarzucając pracodawcy, że ten nie zaznajomił go z zasadami bezpiecznego wykonywania pracy, przez co doprowadził do wypadku.

Instrukcje BHP dla obcokrajowców

O ile znaki bezpieczeństwa mają charakter międzynarodowy, tak w przypadku instrukcji BHP sprawa jest bardziej skomplikowana. Nie ma żadnych przepisów, które nakazywałyby udostępnienie instrukcji BHP w języku innym niż polski. Elementy sterownicze maszyn, instrukcje i podpisy pod piktogramami powinny być sporządzone w języku użytkowników – pod tym pojęciem kryje się jednak język kraju, gdzie wykonuje się daną pracę, a nie języki osób, które tę pracę wykonują. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo powinno być absolutnym priorytetem. Zakup dodatkowej instrukcji BHP to niewielki koszt, a pracownicy, którzy nie znają zasad BHP stanową zagrożenie dla zdrowia i życia – swojego i innych pracowników.

Udostępnij: