Odwołanie ograniczenia prędkości – kiedy przestaje obowiązywać znak B-33?

Odwołanie ograniczenia prędkości – kiedy przestaje obowiązywać znak B-33?

19 października 2021

Kiedy następuje odwołanie ograniczenia prędkości wyrażonego znakiem zakazu B-33? O czym warto pamiętać, jeśli chodzi o dopuszczalne prędkości na drodze?

Prędkości dopuszczalne

Samochody osobowe, motocykle i samochody ciężarowe o masie całkowitej do 3,5 t obowiązują następujące limity prędkości:

  • 20 km/h – w strefie zamieszkania,
  • 50 km/h – w obszarze zabudowanym,
  • 140 km/h – na autostradzie,
  • 120 km/h – na drodze ekspresowej dwujezdniowej,
  • 100 km/h – na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu,
  • 90 km/h – na pozostałych drogach.

Odwołanie ograniczenia prędkości

Znak B-34 „koniec ograniczenia prędkości”

Znak B-34 oznacza odwołanie ograniczenia prędkości wprowadzonego znakiem B-33. Na odcinku drogi za znakiem obowiązuje ograniczenie prędkości określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Znak B-42 „koniec zakazów”

Znak B-42 oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakiem B-33 (ograniczenie prędkości), a także znaków B-23 (zakaz zawracania), B-25 (zakaz wyprzedzania), B-26 (zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe), B-29 (zakaz używania sygnałów dźwiękowych).

Inny znak ograniczenia prędkości

Kolejny znak B-33 na danym odcinku drogi oznacza, że jedno ograniczenie dopuszczalnej prędkości „przechodzi” w inne.

Skrzyżowanie

Również skrzyżowanie odwołuje niektóre znaki zakazu, w tym znak ograniczenia prędkości Trzeba jednak pamiętać, że nie każde połączenie dróg jest skrzyżowaniem. Zgodnie z definicją zamieszczoną w Kodeksie drogowym jest to:

przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z droga gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną.

Skrzyżowanie nie odwołuje znaku B-33, jeśli:

  • jesteśmy w strefie ograniczonej prędkości – wówczas ograniczenie obowiązuje w całej strefie, a odwołanie ograniczenia prędkości następuje za znakiem B-44;
  • znak B-33 umieszczony został pod znakiem D-42 (teren zabudowany) – ograniczenie prędkości obowiązuje na terenie całego terenu zabudowanego (z wyjątkiem odcinków, na których zmieniono dopuszczalny limit prędkości);
  • znak B-33 umieszczony został pod znakiem E-17a (znak miejscowości) – ograniczenie prędkości obowiązuje na terenie całej miejscowości (z wyjątkiem odcinków, na których zmieniono dopuszczalny limit prędkości).

Obszar zabudowany

Na obszarze zabudowanym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h – bez względu na porę! Na niektórych odcinkach drogi limit prędkości może być zmieniony.

Strefa zamieszkania

Wjeżdżając do strefy zamieszkania, możemy poruszać się z maksymalną prędkością 20 km/h.

Strefa ograniczonej prędkości

Prędkość wyrażona na znaku obowiązuje w całej strefie.

Udostępnij: