Ogrodzenia U-12

Ogrodzenia U-12

22 maja 2019

Ogrodzenia U-12 stosuje się w celu ochrony pieszych i oddzielenia ich od jezdni. Uniemożliwiają one przekraczanie pieszym jezdni w miejscach niedozwolonych,  a także skanalizowanie ruchu pieszych. Wyróżniamy dwa typy ogrodzeń U-12 – segmentowe i łańcuchowe.

Ogrodzenia segmentowe U-12 a

Występują one w postaci ram z prętami, siatkami, przezroczystymi płytami itp. Wysokość takich ogrodzeń wynosi od 0,8 m do 1,2. Mniejszą wysokość należy stosować w miejscach, w których ogrodzenie może ograniczyć widoczność kierującym pojazdami, np. w obrębie skrzyżowań, czy przejść dla pieszych.

Barwa elementów ogrodzeń segmentowych jest szara lub żółta.

Gdzie umieszcza się ogrodzenia U-12a?

Umieszcza się je:

  • obok jezdni, w chodnikach,
  • na krawędzi pobocza,
  • na pasie dzielącym jezdnie
  • na wysepkach przystanków tramwajowych od strony jezdni dla ogrodzenia torowiska tramwajowego.

Ogrodzenia łańcuchowe U-12b

Występują w postaci słupków połączonych łańcuchami.

Zalecane są następujące barwy:

  • słupków – na przemian biała i czerwona, w formie pasów o wysokości 25 cm, przy czym pierwszy dolny pas jest biały lub, wyjątkowo, szary;
  • łańcucha – szara lub biało-czerwona w odcinkach po 25 cm.

Wysokość tych ogrodzeń powinna wynosić 1,10 m. Rozstaw słupków powinien wynosić 1,5 m lub  2 m, a strzałka ugięcia łańcucha – do 0,1 m.

Dopuszczalne jest stosowanie ogrodzeń łańcuchowych dostosowanych do architektury ogrodzenia, o barwach innych niż biało-czerwone.

Gdzie umieszcza się ogrodzenia U-12 b?

Umieszczane są:

  • wzdłuż dróg (ulic), głównie w miastach o dużym ruchu pieszych;
  • w obrębie skrzyżowań, na których, ze względów bezpieczeństwa pieszych, konieczne jest skierowanie ich na wyznaczone przejścia;

Nie dopuszcza się stosowania łańcuchowych ogrodzeń U-12 przed obiektami, do których uczęszczają dzieci. W tych miejscach mogą być natomiast stosowane ogrodzenia segmentowe.

Przejścia kolejowe, ciągi chodników i ścieżki dla pieszych

W obrębie przejść kolejowych, w ciągu chodników lub ścieżek dla pieszych stosuje się i umieszcza ogrodzenia w formie labiryntów w taki sposób, aby pieszy, przed wejściem na tor, musiał zmienić kierunek ruchu. Podobne rozwiązania stosuje się również przed niektórymi obiektami, w których gromadzi się młodzież i dzieci.

Zastosowanie ogrodzeń i określenie ich rodzaju oraz długości odcinka, na którym będzie ono umieszczone, wymaga analizy stanu bezpieczeństwa i warunków ruchu.

Udostępnij: