Optyczne prowadzenie ruchu – słupki krawędziowe

Optyczne prowadzenie ruchu – słupki krawędziowe

2 kwietnia 2019

Głównym zadaniem urządzeń BRD jest ochrona życia, a w ograniczonym zakresie – także mienia, uczestników ruchu, osób pracujących na drodze i w niektórych przypadkach – także użytkowników terenów przyległych. Słupki krawędziowe należą do urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowanych w celu optycznego prowadzenia ruchu.

Urządzenia BRD

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosuje się w celu:

 • optycznego prowadzenia ruchu;
 • wskazania pikietażu drogi;
 • oznaczenia obiektów, które znajdują się w skrajni drogi;
 • zabezpieczenia ruchu pojazdów i pieszych;
 • poinformowania i ostrzegania kierujących;
 • zamykania dróg dla ruchu;
 • zabezpieczania robót prowadzonych w pasie drogowych;
 • prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym.

Słupki U-2 i inne urządzenia BRD do optycznego prowadzenie ruchu

Do optycznego prowadzenia ruchu, oprócz słupków krawędziowych U-2, stosuje się:

 • słupki prowadzące U-1a i U-1b;
 • tablice prowadzące U-3;
 • tablice rozdzielające U-4;
 • słupki przeszkodowe U-5;
 • tablice kierujące U-6;
 • światła ostrzegawcze.

Słupki krawędziowe – zastosowanie

Słupki U-2 dopuszcza się do stosowania w celu bardziej precyzyjnego zlokalizowania zjazdu z drogi na skrzyżowaniu z innej drogi. Słupki krawędziowe dokładniej niż słupki prowadzące określają geometrię skrzyżowania, dzięki czemu ułatwiają manewr skręcania – szczególnie w porze nocnej i w złych warunkach atmosferycznych.

Słupki U-2 – wygląd

Słupki krawędziowe mają biało-zielone odblaskowe pasy poprzeczne. Ich kształt w poprzecznym przekroju jest okrągły i ma średnicę 120 mm.

Gdzie umieszcza się słupki krawędziowe?

Słupki U-2 stosowane są na skrzyżowaniach wszystkich dróg, w ciągu których umieszczono słupki prowadzące. Słupki krawędziowe umieszca się w odległości minimum 0,5 metra od krawędzi jezdni lub pobocza twardego.

Udostępnij: