Oznaczenia BHP i przeciwpożarowe w hotelach

Oznaczenia BHP i przeciwpożarowe w hotelach

11 sierpnia 2017

Hotele są miejscami dość szczególnymi, ponieważ spotyka się w nich kilka rodzajów aktywności, których dotyczą rozmaite przepisy BHP. Ze względu na stopień komplikacji, związany z tym że hotele i inne miejsca oferujące noclegi mają bardzo różne oferty, nie stworzono odrębnych przepisów dotyczących oznaczeń BHP w hotelach.

Choć podstawową działalnością hotelu jest udostępnianie gościom miejsc noclegowych, to oprócz tego w grę wchodzi zazwyczaj prowadzenie restauracji, sprzątanie a niekiedy również parking podziemny, klub fitness czy basen.

Lista kontrolna

BHP, warto podejść do spawy tak, jakby przeprowadzało się w hotelu kontrolę. Najlepiej zacząć od sporządzenia listy kontrolnej, która da nam pojęcie o tym, co wymaga oznaczenia w danym obiekcie. Lista taka musi być szczegółowa i odzwierciedlać aktualny stan prawny, w odniesieniu do danego obiektu.

Różnica w przygotowaniu takiej listy będzie jednak polegała na tym, że oznaczymy na niej te spośród wymagających oznaczenia miejsc i przedmiotów, które występują w danym hotelu. Taka lista nie musi być długa, ale zależnie od wielkości obiektu najprawdopodobniej będzie rosła.

Oznaczenia BHP w hotelu dotyczące ewakuacji

Jak oznaczyć wyjście z budynku?

Jednym z najważniejszych oznaczeń w hotelu, wymaganych przez przepisy BHP jest właściwe wskazanie wyjść ewakuacyjnych. Trzeba zwrócić uwagę na to by rozróżnić wejście prawostronne i lewostronne. Podobnie ma się sprawa z oznaczeniem drogi do wyjścia ewakuacyjnego. Oznaczenia BHP wskazujące drogę są bardzo szczegółowe. Rozróżniamy następujące kierunki do wyjścia ewakuacyjnego:

Oprócz tego osobno funkcjonują oznaczenia schodów, zakrętów i samych wyjść.

W przypadku większych budynków wymagane jest wskazanie i odpowiednie oznaczenie miejsca zbiórki do ewakuacji. Podobnie trzeba oznaczyć miejsce zbiórki dla osób niepełnosprawnych, jeżeli obiekt przewiduje osobny punkt właśnie dla takich gości.

Oznaczenia BHP okien i drzwi

Niektóre budynki posiadająca wyższych kondygnacjach okno ewakuacyjne z drabiną. Oczywiście ono również musi być oznaczone, podobnie jak okno ratunkowe, do którego może podjechać wóz ratowniczy. Osobne oznaczenie posiada miejsce, w którym znajduje się drabina ewakuacyjna.

Oznaczenia wymagają również wszelkie niestandardowe sposoby zamykania lub otwierania drzwi w hotelu. Jeżeli trzeba przekręcić gałkę, należy wybrać oznaczenie pokazujące kierunek, w którym się ona obraca – w lewo lub w prawo. Podobnie ma się rzecz odnośnie otwierania drzwi pchając w prawo lub w lewo i ciągnąc w prawo lub w lewo, jak i w przypadku drzwi przesuwanych.

Inne ważne punkty

Odpowiednie oznaczenie musi mieć również punkt pierwszej pomocy medycznej. Wprawdzie takie punkty znajdują się raczej we większych obiektach, ale jeżeli są, wymagają odpowiedniego oznaczenia. Podobnie jest w przypadku punktów, w których znajdują się takie rzeczy jak apteczka pierwszej pomocy czy medyczna torba przenośna.

Jeżeli na terenie obiektu znajdują się ujęcia wody zdatnej do picia, należy je oznaczyć, wskazując w ten sposób gościom hotelowym, że można z nich bezpiecznie korzystać.

Nie tylko BHP

Pełen obraz oznakowania w hotelu wyłoni nam się dopiero kiedy do zagadnień związanych z BHP dodamy jeszcze kwestie zabezpieczenia przeciwpożarowego. Kierunki ewakuacji przydadzą się oczywiście w razie pożaru, ale istotne jest też właściwe oznakowanie miejsc składowanie sprzętu gaśniczego.

Jednym z najważniejszych oznaczeń przeciwpożarowych jest oczywiście wskazanie miejsca, w którym znajduje się gaśnica. Jeżeli dostęp do gaśnicy, koca gaśniczego czy hydrantu wewnętrznego chroniony jest szybą, należy zwrócić uwagę, żeby znalazło się na niej oznaczenie informujące o możliwości zbicia szyby w razie konieczności.

Powyższa lista nie wyczerpuje oczywiście wszystkich możliwości, w których można wykorzystać wymagane przez przepisy BHP znaki. Hotel prowadzący restaurację będzie wymagał dodatkowego oznaczenia w kuchni i części dla gości. Podobnie wygląda sprawa w części wypoczynkowej obiektu. Jednak sporządzenie listy kontrolnej według podobnych jak powyżej schematów powinno pomóc w dokładnym ustaleniu wszystkich miejsc, które wymagają oznakowania.

Udostępnij:

1 thought on “Oznaczenia BHP i przeciwpożarowe w hotelach”

Comments are closed.