Oznakowanie dróg leśnych dostępnych dla ruchu

Oznakowanie dróg leśnych dostępnych dla ruchu

21 lutego 2020

Oznakowanie dróg leśnych dostępnych dla ruchu i zasady udostępniania tych dróg dla ruchu publicznego.

Drogi leśne mogą być udostępnione do ruchu publicznego – w uzasadnionych przypadkach, podyktowanych warunkami lokalnymi i potrzebami społecznymi. Drogi leśne, które są udostępnione dla ruchu publicznego, należy ująć w docelowej sieci drogowej nadleśnictwa.

Udostępnienie drogi leśnej dla ruchu publicznego następuje każdorazowo zarządzeniem nadleśniczego.

Oznakowanie dróg leśnych dostępnych dla ruchu

Drogi leśne dostępne dla ruchu powinny być oznakowane drogowskazem. Przez oznakowanie drogowskazem rozumie się zastosowanie oznakowania zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. albo tablic kierunkowych, o których mowa w rozdziale 7.5. Księgi identyfikacji wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Oprócz odpowiedniego drogowskazu należy umieścić tablicę informacyjną, zlokalizowaną na gruncie w zarządzie Lasów Państwowych.

Oznakowanie dróg leśnych dostępnych dla ruchu – wzór tablicy informacyjnej

Do oznakowania dróg leśnych dostępnych dla ruchu stosuje się tablicę TL-2. Jej wymiary powinny wynosić  900 x 1300 mm.

Górna listwa

Górna listwa tablicy ma wysokość 190 mm i pokryta jest firmową zielenią. Znak firmowy umieszczony jest w odległości 30 mm od lewej krawędzi listwy oraz w równych odległościach od jej górnej i dolnej krawędzi. . Z kolei odległość od prawej krawędzi jest zmienna.

Szerokość znaku firmowego zależy od długości nazwy, wysokość jest wypadkową szerokości. Jednak, przy zachowaniu proporcji, nie należy przekraczać średnicy 130 mm znaku graficznego.

Napis „Droga leśna udostępniona…”

Napis „Droga leśna udostępniona” wykonany jest literami w kolorze czarnym. Położony jest w osi pionowej tablicy. Umieszcza się go na polu o wysokości 340 mm, przy czym wysokość litery „D” wynosi 50 mm.

Pole na odwzorowanie stosownych znaków drogowych

Pole o wysokości 610 mm przeznaczone jest na odwzorowanie stosowanych znaków drogowych, z uwzględnieniem potrzeb i warunków terenowych. Np.:

  • Odwzorowanie tablicy kierunkowej, konstruowanej po części na podstawie wzoru tablic kierunkowych (wielkości liter, marginesy) oraz budowy znaku drogowego E-13. Zakłada się, że maksymalna wysokość odwzorowania tablicy wynosi 250 mm.
  • Symbole znaków ostrzegawczych stosuje się w minimalnej odległości 30 mm od innych elementów. ich wysokość to minimum 200 mm.

Na tym polu można umieszczać  również symbole tablic kierunkowych do obiektów przyrodniczych, muzealnych lub zabytków jako dóbr kultury. Symbole mogą być konstruowane z wykorzystaniem brązowej grafiki na białym  tle i odpowiedniego symbolu. Należy pamiętać, że minimalna wysokość liter powinna wynosić 42 mm, co zapewnia czytelność znaku.

Dolna listwa

Wysokość dolnej listwy powinna wynosić 120 mm. Jej kolor to zieleń firmowa. Na listwie dolnej umieszczone są informacje o miejscu zamieszczenia regulaminu korzystania z dróg leśnych oraz numer telefonu jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, która zarządza tą drogą. Wysokość litery „R” powinna wynosić 16 mm.

Na dolnej listwie znajduje się również kod QR (wielkość 75 x 75 mm), zawierający dokładny odnośnik do odpowiedniego regulaminu.

Tablica TL-1 nie stanowi znaku w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Udostępnij: