Parking – z jakimi oznaczeniami możemy się spotkać?

Parking – z jakimi oznaczeniami możemy się spotkać?

5 października 2017

Strzeżony lub niestrzeżony, podziemny lub naziemny, piętrowy, pod blokiem albo przed centrum handlowym – jednym słowem parking, czyli miejsce, w którym bez przeszkód możemy zostawić samochód.

Znalezienie miejsca postojowego, zwłaszcza w centrach dużych miast i w godzinach szczytu, jest często nie lada wyzwaniem. Samochodów przybywa z roku na rok, przy czym ilość miejsc postojowych, szczególnie tych bezpłatnych, nie zwiększa się proporcjonalnie. W centrach coraz częściej możemy spotkać się także ze strefami płatnego parkowania, czyli specjalnie oznaczonymi obszarami, na których wymagane jest uiszczenie opłaty za miejsce parkingowe.

Parkingi i miejsca, w których dozwolony jest postój pojazdów, powinny być wyraźnie oznaczone (znaki pionowe, poziome). W taki sposób, by kierowca nie miał wątpliwości, że parkuje auto w miejscu dozwolonym, a po powrocie do samochodu nie spotkała go przykra niespodzianka w postaci mandatu.

Znaki wskazujące na parking

Biała litera P umieszczona na tle niebieskiego kwadratu – ten piktogram znany jest chyba wszystkim, a już na pewno kierowcom. Najczęściej właśnie z takim oznaczeniem parkingu możemy się spotkać. Znak może również zawierać informacje o tym, czy miejsce postojowe jest płatne (opcjonalnie – w jakich dniach, w jakich godzinach), czy jest strzeżone, czy dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych lub czy jest to parking przeznaczony wyłącznie dla klientów danego sklepu.

Miejsca parkingowe mogą być także oznaczone białym kwadratem, w środku którego znajduje się niebieska litera P, a także białą literą P na zielonym tle – w przypadku parkingu leśnego.

Pamiętajmy, że według przepisów strefy płatnego parkowania powinny być oznaczone zarówno znakami poziomymi, jak i pionowymi ( Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach).

Zakaz wjazdu pojazdów napędzanych gazem

Warto wiedzieć, że w niektórych miejscach nie jest dozwolone parkowanie samochodów napędzanych gazem. Dotyczy to w głównej mierze parkingów podziemnych oraz parkingów o specjalnym przeznaczeniu.

Parkowanie – w jaki sposób?

Bardzo często pod tabliczką znaku D-18 pojawia się tabliczka uzupełniająca – wskazująca , w jaki sposób powinniśmy ustawić pojazd względem krawędzi jezdni (oznaczonej kolorem szarym). Tabliczka ta oznacza jednocześnie, że miejsce parkingowe przeznaczonej jest dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Udostępnij:

2 thoughts on “Parking – z jakimi oznaczeniami możemy się spotkać?”

Comments are closed.