Przejazd kolejowy – przepisy i oznakowanie

Przejazd kolejowy – przepisy i oznakowanie

23 lipca 2021

Jak bezpiecznie przejechać przez przejazd kolejowy? Z jakim oznakowaniem można się spotkać?

Według danych Urzędu Transportu Kolejowego w 2020 r. odnotowano 425 wypadków na liniach kolejowych, z czego najwięcej miało miejsce w trakcie nielegalnego przechodzenia przez tory oraz na przejazdach kolejowo-drogowych. Miejsca, w których drogi przecinają się z liniami kolejowymi, należą do szczególnie niebezpiecznych. Kierowcy przejeżdżający przez przejazdy kolejowe powinni zachować zdrowy rozsądek i dostosować się do obowiązujących przepisów.

Zachowanie szczególnej ostrożności

Kodeks drogowy jasno wskazuje, że kierowca, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez ten przejazd, ma obowiązek zachować szczególną ostrożność. Dodatkowo, przed wjechaniem na tory, musi upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, a także przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności – zwłaszcza w sytuacji, gdy wskutek mgły lub innych przyczyn przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

Przejazd kolejowy – dozwolona prędkość

W myśl przepisów kierowca ma obowiązek prowadzić pojazd z prędkością umożliwiającą zatrzymanie w bezpiecznym miejscy jeśli zbliża się pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

Czynności zabronione

Kierującemu pojazdem zabrania się:

  • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczenie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
  • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
  • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
  • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

O czym jeszcze trzeba pamiętać?

W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierowca ma obowiązek niezwłocznie usunąć go z przejazdu. Jeśli nie jest to możliwe, zobowiązany jest ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 10 m, który nie może rozwinąć prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy, zobowiązany jest upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy lub uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym.

Przejazd kolejowy – oznakowanie

  • Znak ostrzegawczy A-9 – wskazuje, że kierujący zbliża się do przejazdu kolejowego z zaporami lub półzaporami.
  • Znak ostrzegawczy A-10 – wskazuje, że kierujący zbliża się do przejazdu kolejowego bez zapór.
  • Słupki wskaźnikowe G-1a – G-1f – informują kierowcę o odległości do przejazdu kolejowego.
  • Krzyż św. Andrzeja – informuje o przejeździe jedno- lub wielotorowym, wyznacza miejsce zatrzymania przed przejazdem kolejowym bez zapór lub półzapór.
Udostępnij: