Bezpieczne wyprzedzanie – o czym należy pamiętać, wykonując manewr?

Bezpieczne wyprzedzanie – o czym należy pamiętać, wykonując manewr?

13 lipca 2021

Wyprzedzanie jest jednym z najniebezpieczniejszych manewrów w ruchu drogowym. Na czym polega bezpieczne wyprzedzanie i o czym należy pamiętać, wyprzedzając na drodze inne pojazdy?

Upewnij się, czy wykonanie manewru jest bezpieczne

Przed wykonaniem manewru wyprzedzania kierowca powinien upewnić się w szczególności, czy:

  • ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudniania komukolwiek ruchu;
  • kierujący, który jedzie za nim, nie rozpoczął wyprzedzania;
  • kierujący, który jedzie przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.

Kierującemu pojazdem wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim zwiększania prędkości. Na obszarze zabudowanym zabrania się wyprzedzania pojazdów uprzywilejowanych.

Zachowaj odstęp

Podczas wyprzedzania kierowca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność. Chodzi m.in. o zachowanie bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika roweru. W razie wyprzedzania roweru, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.

Kiedy nie można wyprzedzać?

Pojazdu silnikowego jadącego po jezdni nie można wyprzedzać:

  • przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia oraz na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi – nie dotyczy to wyprzedzania na jezdni jednokierunkowej i dwukierunkowej, na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym – w miejscu, gdzie jest to zabronione znakami;
  • na skrzyżowaniu – z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lun na którym ruch jest kierowany; dopuszcza się wyprzedzanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia, pod warunkiem, że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym.

Bezpieczne wyprzedzanie – z której strony?

Pomijając opisane poniżej sytuacje, kierujący pojazdem ma obowiązek przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu.

  • Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia wykonanie manewru lub wyprzedzania odbywa się na jezdni jednokierunkowej.
  • Wyprzedzanie pojazdu (lub uczestnika ruchu), który zasygnalizował zamiar skręcenia w lewo, może odbyć się tylko z jego prawej strony.
  • Wyprzedzania z prawej strony, na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, dopuszczalne jest na jezdni jednokierunkowej oraz na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.
  • Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower, powoli jadące pojazdy z ich prawej strony.
Udostępnij: