Przepisy dotyczące pomieszczeń pracy

Przepisy dotyczące pomieszczeń pracy

17 października 2018

Przepisy dotyczące pomieszczeń pracy – wymagania dla schodów, pomostów pochylni, drzwi i sposoby otwierania pomieszczeń.

Schody, pomosty, pochylnie

Przepisy dotyczące pomieszczeń pracy mówią, że do pomieszczeń i stanowisk pracy, które położone są na  różnych poziomach, powinny prowadzić bezpieczne dojścia stałymi schodami lub pochylniami. Nawierzchnie schodów, pomostów i pochylnie nie powinny być śliskie. W miejscach, w których może występować zaleganie pyłów, nawierzchnie powinny być ażurowe. Zamocowane na stałe drabiny lub klamry mogą być stosowane jako dojścia dodatkowe – oprócz schodów. Jedynie w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi lub gdy nie ma technicznych możliwości zastosowania schodów, mogą występować zamiast nich. Wymagania, jakie powinny spełniać schody i pochylnie określają przepisy techniczno-budowlane.

Przepisy dotyczące pomieszczeń pracy – drzwi

Wymiary otworów drzwiowych

Wymiary otworów drzwiowych w każdym pomieszczeniu powinny być odpowiednie do liczby pracowników, którzy z nich korzystają. Należy przy tym również uwzględnić rodzaj i  wielkości używanych urządzeń transportowych i przemieszczanych ładunków. Wymiary otworów drzwiowych określa Polska Norma.

Sposób otwierania drzwi

Sposób otwierania drzwi z pomieszczeń pracy i z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinien odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych i dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Przepisy dotyczące pomieszczeń pracy określają wymagania dla drzwi rozsuwanych, otwierających się do góry czy wahadłowych. Drzwi rozsuwane muszą być wyposażone w urządzenia, które zapobiegają ich wypadnięciu z prowadnic. Drzwi oraz bramy otwierające się do góry muszą być wyposażone w urządzenia zapobiegający ich przypadkowemu opadaniu. Z kolei wrota bram powinny być wyposażone w takie urządzenia, które będą zapobiegać ich przypadkowemu zamknięciu. Bramy i drzwi wahadłowe muszą być przezroczyste lub posiadać przezroczyste panele. Drzwi i bramy przezroczyste powinny być wykonane z metalu odpornego na rozbicie lub ze szkła hartowanego. Dodatkowo powinny być odpowiednio oznakowane w widocznym miejscu.

Przepisy dotyczące pomieszczeń pracy – progi, drzwi i bramy zamykane mechanicznie

Pomiędzy pomieszczeniami nie należy wykonywać progów – chyba, że wymagają tego warunki techniczne. Przepisy dotyczące pomieceń pracy precyzują także wymagania dla drzwi i bram zamykanych mechanicznie. Powinny one funkcjonować tak, aby nie stwarzały zagrożenia urazem. Powinny mieć zamontowane łatwo rozpoznawalne i łatwo dostępne, z obu stron, urządzenia do ich zatrzymywania. Powinny także być przystosowane do ręcznego otwierania.

Zamykanie pomieszczeń pracy

Pomieszczenia pracy, w których przebywają pracownicy, nie mogą być zamykane w sposób uniemożliwiający wyjście z pomieszczenia. Jeżeli istnieją względy wymagające zamykania pomieszczeń w czasie pracy przed osobami nieupoważnionymi, należy stosować przy drzwiach zamki. Powinny one uniemożliwiać wejście z zewnątrz, a jednocześnie umożliwiać wyjście z pomieszczenia bez użycia klucza. W takiej sytuacji należy przewidzieć możliwość powiadamiania pracowników znajdujących się w takich pomieszczeniach o niebezpieczeństwa grożącym z zewnątrz.

Przepisy dotyczące pomieszczeń pracy – szyby i przezroczyste ściany działowe

Szyby w oknach oraz inne przedmioty i powierzchnie szklane, znajdujące się w pomieszczeniach pracy, narażone na uszkodzenia związane z rodzajem prowadzonych prac, powinny być osłonięte siatką zabezpieczającą przed odłamkami szkła. Przepisy dotyczące pomieszczeń pracy określają również wymagania dla przezroczystych ścian działowych. Muszą one być jednoznacznie oznakowane i wykonane z materiału odpornego na rozbicie lub osłonięte w sposób, który uniemożliwia zetknięcie się pracownika ze ścianą lub jego zranienie w razie rozbicia tej ściany.

 

Udostępnij: