Przepisy dotyczące progów zwalniających w 2021

Przepisy dotyczące progów zwalniających w 2021

1 sierpnia 2020

Progi zwalniające – gdzie można zamontować? Gdzie znaleźć można przepisy dotyczące progów zwalniających w 2021 r.?

Progi zwalniające U-16progi podrzutowe U-17 to urządzenia bezpieczeństwa ruchu, które stosuje się do fizycznego ograniczenia prędkości pojazdów. Można stosować je w miejscach, w których, ze względów bezpieczeństwa, konieczne jest wymuszenie prędkości pojazdów. Pojawiają się więc w strefach zamieszkania, strefach ograniczonej prędkości, w okolicach przedszkoli, szkół i szpitali. Jak przejeżdżać przez progi zwalniające, aby nie uszkodzić pojazdu? Przede wszystkim, przejeżdżając przez próg zwalniający, należy zmniejszyć prędkość. W żadnym wypadku nie należy próbować ich omijać, np. wjeżdżając na przeciwległy pas ruchu. Nie zaleca się hamowania przed samym progiem, przejeżdżania przez próg na sprzęgle lub z wciśniętym hamulcem.

Przepisy dotyczące progów zwalniających

Progi zwalniające podstawa prawna

Szczegółowe przepisy dotyczące progów zwalniających można znaleźć w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach.

Wniosek o progi zwalniające – jak załatwić, kto decyduje o ich ustawieniu?

Wnioski dotyczące zmian organizacji ruchu rozpatruje organ zarządzający ruchem na drogach:

  • progi zwalniające na drodze gminnej – starosta;
  • progi zwalniające na drodze powiatowej – starosta;
  • progi zwalniające na drogach publicznych, położonych w miastach na prawach powiatu  – prezydent miasta.

Progi zwalniające – wymiary

Jakie wymiary powinny mieć progi zwalniające? Jeśli chodzi o wysokość, nie powinna przekraczać 0,1 m – powinna wymusić na kierujących pojazdami zmniejszenie prędkości, ale musi być bezpieczna dla zawieszenia.

Wymiary dla liniowego progu zwalniającego listwowego U-16 o ograniczonej prędkości przejazdu 25 – 30 km/h.

Wymiary liniowego progu zwalniającego listwowego U-16

Wymiary dla liniowego progu zwalniającego płytowego U-16b o ograniczonej prędkości przejazdu 25 – 30 km/h

Wymiary liniowego progu zwalniającego płytowego U-16b

Wymiary dla liniowego progu zwalniającego płytowego U-16 c o ograniczonej prędkości przejazdu 25 – 30 km/h

Wymiary liniowego progu zwalniającego płytowego U-16 c

Wymiary dla liniowego progu zwalniającego listwowego U-16d o ograniczonej prędkości przejazdu 18 – 20 km/h

Wymiary liniowego progu zwalniającego listwowego U-16d

Kształty i wymiary progu zwalniającego o zmniejszonej szerokości w poprzecznym przekroju jezdni

Kształty i wymiary progu zwalniającego o zmniejszonej szerokości w poprzecznym przekroju jezdni

Wyspowe progi zwalniające – przepisy

Niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających m.in. na ulicach i drogach, jeśli kursują po nich autobusy komunikacji pasażerskiej. Wyjątkiem są tutaj wyspowe progi zwalniające. Takie spowalniacze na drodze poprawiają bezpieczeństwo na drodze, nie utrudniając ruchu innym uczestnikom ruchu – są przyjazne nie tylko dla autobusów komunikacji miejskiej, ale i dla rowerzystów.

Inteligentne progi zwalniające

Ciekawym rozwiązaniem, które może zastąpić tradycyjne progi, są inteligentne progi zwalniające. Aktywny system uruchamia się tylko wówczas, gdy pojazd zbliża się z nadmierną prędkością. Kierowcy jadący przepisowo po prostu przejadą przez prostą drogę, bez utrudnienia w postaci progu.

Udostępnij: