Rodzaje oświetlenia awaryjnego

Rodzaje oświetlenia awaryjnego

22 marca 2021

Rodzaje oświetlenia awaryjnego według normy PN-EN 1838.

Oświetlenie awaryjne stosuje się, gdy z jakiegoś powodu (np. pożaru, prac budowlanych, trudnych warunków atmosferycznych) awarii ulegną systemy zasilające urządzenia do oświetlania podstawowego. Oświetlenie awaryjne musi być zasilane z innego, niezależnego źródła.

Jakie są rodzaje oświetlenia awaryjnego?

Europejska norma PN-EN 1838 przyjmuje następujący podział:

Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie ewakuacyjne

Oświetlenie ewakuacyjne pozwala zminimalizować ryzyko wybuchu paniki. Powinno zapewniać taki poziom jasności, aby móc bezpiecznie i bez problemu wyjść z miejsca, w którym awarii uległo zasilanie podstawowe.

Oświetlenie drogi ewakuacyjnej – zapewnia bezpieczeństwo podczas ewakuacji. Pozwala zidentyfikować przeszkody, szybko zlokalizować sprzęt pożarowy i sprzęt bezpieczeństwa oraz sprawnie poruszać się po drodze ewakuacyjnej. Zgodnie z wymaganiami normy stosunek najwyższego do najniższego natężenia oświetlenia nie może przekraczać 40:1. Wymagany poziom natężenia musi zostać osiągnięty maksymalnie po 60 sekundach, przy czym 50% poziomu natężenia musi zostać osiągnięte już po 5 sekundach. Oświetlenie drogi ewakuacyjnej musi działać co najmniej przez godzinę.

Oświetlenie strefy otwartej (oświetlenie antypaniczne) – zmniejsza ryzyko wybuchu paniki, pozwala bezpiecznie zakończyć pracę, ustalić orientację i ominąć przeszkody w drodze ze stanowiska pracy na drogę ewakuacyjną. Wymagany poziom natężenia oświetlenia na określonym obszarze to co najmniej 0,5 luksa.

Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka – zapewnia bezpieczeństwo osobom znajdującym się w miejscach wykonywania potencjalnie niebezpiecznych czynności lub znajdującym się w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji (np. wysoka temperatura, wysokie napięcie elektryczne, miejsca, w których wydzielane są szkodliwe opary lub poruszają się maszyny). Oświetlenie pozwala bezpiecznie zakończyć działania. Tego rodzaju oświetlenie awaryjne musi osiągać 10% poziomu natężenia wymaganego dla określonych czynności, ale nie mniej niż 15 luksów. Stosunek między najwyższym a najniższym natężeniem oświetlenia nie może przekraczać 10:1.

Rodzaje oświetlenia awaryjnego – oświetlenie zapasowe

Oświetlenie zapasowe pozwala kontynuować normalne czynności w sytuacjach, gdy awaria zasilania nie powoduje żadnego zagrożenia. Przez określony czas pełni funkcję oświetlenia ogólnego, przy czym jeśli poziom natężenia oświetlenia zapasowego jest niższy niż poziom natężenia oświetlenia podstawowego, należy wykorzystać je do bezpiecznego zakończenia czynności.

Udostępnij: