Podręczny sprzęt gaśniczy – rodzaje

Podręczny sprzęt gaśniczy – rodzaje

3 lutego 2017

Podręczny sprzęt gaśniczy – możemy się z nim spotkać na każdym kroku – w budynkach użyteczności publicznej, zakładach pracy, halach przemysłowych,  budynkach mieszkalnych czy w samochodach i innych środkach transportu. Jak dobrać odpowiednią, spośród dostępnych na rynku, gaśnicę do swoich potrzeb? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

W zależności od przeznaczenia gaśnicy, tzn. co chcemy daną gaśnicą ugasić, mamy do dyspozycji gaśnice zawierające różne środki gaśnicze. Ze względu na skład możemy rozróżnić:

– gaśnice wodne,

– gaśnice śniegowe,

– gaśnice proszkowe,

– gaśnice halonowe.

Klasyfikacja pożarów

Drugą ważną wytyczną w gaszeniu pożaru jest jego źródło. W zależności od substancji palnej dobieramy podręczny sprzęt gaśniczy o odpowiednim środku gaśniczym. Inną gaśnicą będziemy gasić palącą się ciecz palną, inną zaś pożar wywołany spalaniem materiałów stałych. Ze względu na rodzaj substancji palnej pożary klasyfikujemy na:

Grupę A – pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, przy spalaniu których powstaje zjawisko żarzenia, tj. drewno, węgiel, słoma, papier, tkaniny, tworzywa sztuczne.

Grupę B – pożary cieczy palnych i substancji stałych topiących się pod wpływem ciepła wytwarzającego się podczas pożaru, tj. benzyna, tłuszcze, smoła, oleje, lakiery, farby, nafta itp.

Grupę C – pożary gazów, tj. wodoru, acetylenu, propanu, metanu, gazu miejskiego.

Grupę D – pożary metali, tj. uranu, sodu, aluminium, magnezu.

Grupę E – pożary urządzeń elektrycznych.

Grupę F – pożary łatwopalnych środków gotujących, tj. oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce.

Podręczny sprzęt gaśniczy – typy

Mając rozeznanie w klasyfikacji pożarów, możemy się zapoznać z właściwościami poszczególnych gaśnic ze względu na ich zawartość do jakiego rodzaju materiału palnego je stosować. Podręczny sprzęt gaśniczy możemy podzielić na gaśnice wodne pianowo-pyłowe, wodne mgłowe, śniegowe, halonowe, proszkowe.

GAŚNICE WODNE PIANOWE-PŁYNOWE

Środkiem gaśniczym w wodnych pianowych–płynowych gaśnicach jest piana gaśnicza, która powstaje z koncentratu środka pianotwórczego i wody. Piana uwalniana jest ze zbiornika pod wpływem sprężonego gazu. Gaśnice te przeznaczone są do gaszenia pożarów z grupy A i B. Stosowane są często do gaszenia pożarów spowodowanych spalaniem olejów, lakierów, paliw oraz farb. W porównaniu do gaśnic proszkowych, gaśnice wodne są bardziej ekologiczne, a czyszczenie po użyciu danego środka gaśniczego jest znacznie łatwiejsze. Wodnych gaśnic pianowych – płynowych nie wolno używać do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem, ponieważ strumień piany przewodzi prąd. Ze względu na jej właściwości znajdują zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej, pomieszczeniach biurowych, szkołach halach produkcyjnych, magazynach cieczy palnych, restauracjach i kuchniach domowych oraz portach lotniczych.

GAŚNICA WODNA MGŁOWA

Środkiem gaśniczym w tym typie gaśnic jest woda zdemineralizowana. Tak jak w przypadku gaśnic pianowych-płynowych jest ekologiczna, a technologia wytwarzania z niej mgły wodnej pozwala zminimalizować szkody powstałe w wyniku gaszenia pożaru. Stosowana do gaszenia pożarów z grupy A i F oraz płonącej na ludziach odzieży, ważnych dokumentów czy urządzeń. Szczególnie ma zastosowanie przy gaszeniu pożarów takich obiektów użyteczności publicznej jak biur, archiwów, szkół, przychodniach medycznych, gastronomii, kuchni domowych.

GAŚNICE ŚNIEGOWE (CO2)

Typ gaśnic, w których środkiem gaśniczym jest skroplony dwutlenek węgla CO2. Działanie gaśnicze polega na zmniejszeniu stężenia procentowego tlenu w powietrzu i na znacznym obniżeniu temperatury. Z tego też powodu należy uważać na odkryte części ciała ponieważ mogą ulec odmrożeniu. Tym samym tym typem gaśnicy nie wolno gasić ludzi. Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie użycie proszków gaśniczych czy gaśnic wodnych jest niewskazane ze względu na występowanie urządzeń wrażliwych na pyły i wszelkie zabrudzenia takich jak w energetyce, halach przemysłowych, przemyśle petrochemicznym, lakierniach. Gaśnice śniegowe nie pozostawiają śladów po ich użyciu, jednak mają mniejszą skuteczność gaszenia w porównaniu do innych gaśnic o podobnej masie.

GAŚNICE PROSZKOWE

Najbardziej popularne gaśnice proszkowe, w których środkiem gaśniczym jest proszek wyrzucany za pomocą sprężonego gazu. Ten typ gaśnicy przeznaczony jest do gaszenia pożarów z grup A, B, C.  Zaletą tego typu gaśnic jest możliwość gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem, niewskazane jest gaszenie urządzeń mechanicznych w ruchu, ponieważ może to spowodować ich zatarcie. Gaśnice proszkowe nie nadają się do gaszenia pożarów olejów i tłuszczów w urządzeniach kuchennych. Gaśnice proszkowe stosowane są w obiektach użyteczności publicznej, halach przemysłowych i magazynowych, transportu samochodowego, kolejowego i wodnego, kotłowniach i garażach.

GAŚNICE HALONOWE

Ten typ gaśnicy charakteryzuje się dużą skutecznością niestety udowodniono szkodliwy wpływ na górne warstwy atmosfery, dodatkowo wydzielają szkodliwe dla człowieka gazów. W gaśnicach halonowych środkiem gaśniczym są halony, wyrzucane za pomocą sprężonego azotu lub pod ciśnieniem własnych par. Służy do gaszenia pożarów typu B, C i E.

Znając już powyższą klasyfikację pożarów i rodzaje gaśnic oraz z pomocą osób posiadające odpowiednie uprawnienia do sporządzania instrukcji pożarowych możemy dobrać odpowiedni podręczny sprzęt gaśniczy do swoich potrzeb. My ze swojej strony zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Udostępnij: