Rodzaje progów zwalniających

Rodzaje progów zwalniających

24 października 2019

Progi zwalniające to urządzenia BRD wykonane w formie poprzecznej wypukłości jezdni. Ustawia się je w celu uspokojenia ruchu i ograniczenia prędkości pojazdów poruszających się po drodze, na której zostały ustawione. Jakie są rodzaje progów zwalniających?

Działanie progów zwalniających

Wygarbienia na drodze, jakie tworzą różne rodzaje progów zwalniających, wymuszają na kierujących pojazdami ograniczenia prędkości (zazwyczaj 20 – 30 km/h). Przejazd przez próg z prędkością większą niż dopuszczalna powoduje podbicie kół samochodu, a co za tym idzie – dyskomfort dla osób poruszających się autem. Progi zwalniające poprzedzane są znakiem ostrzegawczym A-11a.

Progi zwalniające można stosować na obszarze zabudowanym, na drogach następujących klas technicznych:

  • lokalnych (L),
  • dojazdowych (D),
  • wyjątkowo – zbiorczych (Z)

Progi zwalniające – podział

Progi zwalniające dzielimy na trzy grupy:

  • listwowe – wykonane na szerokości całej drogi w formie elementu listwowego jednolitego lub składanego z segmentów;
  • płytowe – wykonane w formie płyty poprzez odpowiednie ukształtowanie nawierzchni jezdni lub ułożenie i zamocowanie na niej odpowiedniej konstrukcji
  • wyspowe – wykonane w formie wydzielonej wyspy lub wysp umieszczonych na jezdni.

Rodzaje progów zwalniających U-16

U-16a – liniowy próg zwalniający listwowy

Ograniczają prędkość przejazdu do 25 – 30 km/h.

U-16b – liniowy próg zwalniający płytowy

Ograniczają prędkość przejazdu do 25 – 30 km/h. Jeśli długość płyty jest większa niż 4 metry, na liniowych progach zwalniających płytowych U-16b dopuszcza się wyznaczanie przejść dla pieszych.

U-16c – liniowy próg zwalniający płytowy

Ograniczają prędkość przejazdu do 25 – 30 km/h.

U-16d – liniowy próg zwalniający listwowy

Ograniczają prędkość przejazdu do 18 – 20 km/h.

Udostępnij: