Słupki przeszkodowe

Słupki przeszkodowe

7 lutego 2019

Słupki przeszkodowe U-5 to urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowane do oznaczenia przeszkód występujących na jezdni (m.in. barier rozdzielających pasy ruchu, azyli dla pieszych, wysepek wyodrębnionych krawężnikami, miejsc rozpoczęcia pasów dzielących jezdnie).

Słupki przeszkodowe U-5

Tego rodzaju słupki mają kształt walca, graniastosłupa lub ostrosłupa ściętego o wysokości od 90 cm do 120 cm i szerokości przy wierzchołki od 20 cm do 30 cm.

Słupki przeszkodowe U-5a mają barwę żółtą i podłóżne pasy z folii odblaskowej.

Słupki przeszkodowe mogą być zespolone ze znakami drogowymi.

Dopuszczalne jest stosowanie słupków przeszkodowych aktywnych (U-5c) z pulsującym żółtym światłem, emitowanym przez co najmniej jeden szereg źródeł światła, wbudowany pomiędzy pasami odblaskowymi słupka. W przypadku słupków aktywnych znak nakazu C-9, C-10 lub C-11 umieszczony nad słupkiem przeszkodowym powinien być także wykonany jako aktywny.

Słupki przeszkodowe mogą być dodatkowo podświetlane. Dopuszcza się stosowanie słupków przeszkodowych aktywnych z żółtym pulsującym światłem wbudowanym na krawędziach powierzchni odblaskowej.

Gdzie stosuje się słupki przeszkodowe?

Słupki U-5 stosuje się głównie na obszarach zabudowanych do oznaczenia przeszkód stałych na jezdni. umieszczane są od strony nadjeżdżających pojazdów na skrajnych częściach:

  • azyli dla pieszych,
  • wysepek przystankowych,
  • wysepek kanalizujących ruch wyodrębnionych z jezdni krawężnikami,
  • w miejscach, gdzie rozpoczyna się pas dzielący jezdnie.

Słupki powinny być umieszczane tylko po tej strony wysepki lub przeszkody, od której nadjeżdżają pojazdy i powinny wyraźnie wskazywać powierzchnię zajętą przez wysepkę lub przeszkodę. Na drogach dwukierunkowych słupki przeszkodowe umieszcza się na obydwu końcach wysepek kanalizujących ruch.

W miejscach, w których skutki ewentualnej kolizji pojazdu ze słupkiem przeszkodowym byłyby większe niż skutki kolizji z przeszkodą, zaleca się stosowanie słupków przeszkodowych podatnych. Przeszkody na jezdni, które są łatwe do dostrzeżenia, zarówno w dzień, jak i w nocy przy oświetleniu ulicznym, nie wymagają oznaczania słupkami przeszkodowymi.

Znaki na słupkach U-5

Znaki C-9, C-10 lub C-11 umieszczone nad lub za słupkiem przeszkodowym mogą być mniejsze niż stosowane na danej drodze – gdy mogą zasłaniać pieszych na przejściu zlokalizowanym w pobliżu znaku lub ze względu na szerokość wysepki.

Udostępnij: