Stara czy nowa norma? Jakie znaki bezpieczeństwa wybrać?

Stara czy nowa norma? Jakie znaki bezpieczeństwa wybrać?

6 listopada 2017

Znaki bezpieczeństwa powinny być czytelne, zrozumiałe i prawidłowo rozmieszczone – tak, aby w razie pożaru lub innego niebezpieczeństwa możliwe było przeprowadzenie sprawnej akcji ratunkowej. Jednym z podstawowych wymagań dla znaków jest również to, by spełniały obowiązujące normy. W związku z wejściem w życie nowych przepisów wiele osób staje przed dylematem – stara czy nowa norma? Czy dotychczasowe znaki bezpieczeństwa należy bezwzględnie wymienić?

Zanim odpowiemy na pytanie: stara czy nowa norma, przypomnijmy, o jakich normach mowa. Dotychczas znaki ochrony przeciwpożarowej musiały spełniać normę PN-92-N-01256-01, która jednak została wycofana przez Komitet Techniczny PKN i zastąpiona przez europejską normę PN-EN ISO 7010:2012. Dla znaków ewakuacyjnych (stosowanych do oznaczania dróg ewakuacyjnych oraz czynności z nią związanych) obowiązujące są dwie równoległe normy: stara – PN-92-N-01256-02 oraz nowa, czyli PN-EN ISO 7010:2012. Zarządcy, właściciele i użytkownicy budynków (czyli osoby, które w świetle prawa odpowiadają za prawidłowe oznaczenie budynków) często nie wiedzą, czy konieczna jest wymiana całego oznakowania.

Stara czy nowa norma – co mówią przepisy na temat znaków?

Czy nowe znaki mogą być obok tych z poprzedniej normy?

Wprowadzenie nowej normy nie jest jednoznaczne z koniecznością wymiany wszystkich znaków bezpieczeństwa w budynku. Warto jednak stopniowo wymieniać oznaczenia na takie, które spełniają wymogi nowych norm – np. w przypadku wymiany znaków, które uległy zniszczeniu albo uszkodzeniu lub przy doposażeniu budynku. Dobrze zaopatrywać się w znaki bezpieczeństwa u sprawdzonego dostawcy, który oferuje jedynie certyfikowane produkty.

Przy stopniowym zaopatrywaniu się w znaki zgodne z nowymi normami, należy pamiętać, by oznaczenia nie powodowały dezorientacji. Taki problem może pojawić się ze znakami „wyjście ewakuacyjne” i „drzwi ewakuacyjne” przy jednoczesnym zastosowaniu starej i nowej normy (PN-92-N-01256-02 i PN-EN ISO 7010:2012).

Znaki „wyjście ewakuacyjne” i „drzwi ewakuacyjne” – na czym polega problem?

Porównajmy znaki według starej i nowej normy.

NORMA PN-92/N-01256/02

NORMA PN-EN ISO 7010:2012

Jak widać, piktogram, który według starej normy oznacza „drzwi ewakuacyjne”, według nowej normy jest znakiem oznaczającym „wyjście ewakuacyjne”. Jakie więc znaki najlepiej zastosować? Lepsza będzie stara czy nowa norma? A może jest lepsze, alternatywne rozwiązanie?

Znaki łączone

Dzięki znakom łączonym można uniknąć dylematu: stara czy nowa norma. Są one bardziej czytelne, a co najważniejsze – w razie ewakuacji nie będą powodować niejasności.

Znaki łączone dostępne są w ofercie sklepu znakowo.pl. Warto podkreślić, że producent otrzymał specjalną, innowacyjną certyfikację na tego typu oznaczenia (rozszerzenie Świadectwa Dopuszczenia CNBOP 1902/2013 na znaki łączone „Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w lewo / w prawo”).

Udostępnij: