Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Znaki ochrony przeciwpożarowej PPOŻ wg PN-92/N-01256/01

Norma PN-92/N-01256/01
Znaki ochrony przeciwpożarowej obejmują znaki szczególnie ważne dla zabezpieczenia obiektów przed pożarami oraz usprawnienia ewentualnej akcji gaśniczej. Oznaczają lokalizacje sprzętów pożarowych (np. gaśnic, instalacji gaśniczych, hydrantów czy telefonów alarmowych), a także ostrzegają przed niebezpieczeństwami wybuchu lub pożaru w szczególnie zagrożonych nimi miejscach. Podyktowane względami bezpieczeństwa pożarowego mogą być także zakazy palenia, gaszenia pożaru wodą czy zastawiania bramy. Odpowiednie kierunkowskazy prowadzą do sprzętów i alarmów pożarowych.
Znaki w kategorii, certyfikowane jako zgodne z normą PN-92/N-01256/01, zachowują ważność pomimo zastąpienia starszych norm przez nowszą międzynarodową normę ISO 7010. Używanie znaków z normy jest nadal wskazane np. w przypadku uzupełniania wcześniejszego oznakowania, jeżeli zastosowanie nowych znaków mogłoby zaburzyć spójność oznakowania.

Norma PN-92/N-01256/01

Znaki bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej zgodne z normą PN-92/N-01256/01
Znaki w kategorii są certyfikowane jako zgodne z normą PN-92/N-01256/01, która obowiązywała przed wprowadzeniem międzynarodowej normy PN-EN ISO 7010:2012 (znaki z nowej normy dostępne są w osobnej kategorii). Jednocześnie utrzymane są ważności dopuszczeń do użytkowania dla znaków przeciwpożarowych według tej normy.

Znaki montuje się w widocznych miejscach wskazując sprzęt i miejsca kluczowe dla sprawnego przeprowadzenia akcji pożarowych.

Proponowane znaki ochrony przeciwpożarowej wykonywane są na podłożu foliowym, z płyty PCV oraz w charakteryzującym się bardzo dużą odpornością i niezwykłą estetyką innowacyjnym systemie TD.
Znaki dostępne są w wersjach fotoluminescencyjnych i nieświecących. Technologia świecenia SL/2 znakomicie sprawdza się w pomieszczeniach dobrze i średnio oświetlonych (biura, sklepy, szkoły itp.).
Za dodatkową opłatą, na życzenie klienta istnieje również możliwość wykonania znaków z tej kategorii:
- na podłożu aluminiowym
- na płycie spienionej PCV o grubości 1,5 mm
- o podwyższonych parametrach świecenia SL/5 (znaki fotoluminescencyjne)

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w kwestii oznakowania, prosimy o kontakt. W oparciu o naszą wiedzę udzielimy kompleksowej porady i pomożemy dopasować zamówienie do potrzeb.