Stosowanie znaku B-33

Stosowanie znaku B-33

15 marca 2021

Stosowanie znaku B-33 (ograniczenie prędkości).

Wskazywanie podniesionej prędkości w obszarze zabudowanym

W celu podniesienia dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym należy przeprowadzić szczegółową analizę bezpieczeństwa ruchu, uwzględniającą w szczególności następujące kryteria:

  • wypadki drogowa, z uwzględnieniem wypadków z pieszymi;
  • zagospodarowanie otoczenia drogi;
  • odległość między skrzyżowaniami;
  • natężenie ruchu poprzecznego pojazdów i pieszych;
  •  szerokość jezdni i liczbę pasów ruchu;
  • natężenie ruchu pojazdów powolnych.

Dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym można podnieść do 70, maksymalnie do 80 km/h, na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami, na których nie występuje ruchu pieszych.

Stosowanie znaku B-33

Ze względu na ograniczenia prędkości obowiązujące na podstawie przepisów o ruchu drogowym na wszystkich drogach, zastosowanie znaku B-33 w praktyce powoduje zmianę istniejącego już ograniczenia (taka zmiana może dotyczyć również ograniczenia wskazanego znakiem B-33). Stosowanie znaku B-33 na kolejnych odcinkach drogi oznacza, ze jedno ograniczenie dopuszczalnej prędkości „zmienia się” w inne. Jeśli natomiast zastosowany jest znak B-34 (koniec ograniczenia prędkości) oznacza to, że za znakiem obowiązuje ograniczenie prędkości określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Strefa zamieszkania i obszar zabudowany

Ograniczenie prędkości określone znakiem B-33 obowiązuje do miejsca umieszczenia znaku określającego początek strefy zamieszkania albo początek / koniec obszaru zabudowanego.

Jeśli za znakiem określającym początek lub koniec obszaru zabudowanego ma obowiązywać prędkość wyrażona umieszczonym wcześniej znakiem B-33, to znak z taką prędkością należy powtórzyć za znakiem D-42 lub D-43.

Zasada stopniowego zmniejszania prędkości

W celu uniknięcia zaskakiwania kierowców koniecznością nagłego i znacznego ograniczenia prędkości, stosuje się zasadę stopniowego jej zmniejszania – jeżeli różnica między dopuszczalną prędkością na danym odcinku drogi a prędkością, która ma być wprowadzona, przekracza 30 km/h. Należy wówczas stosować znaki stopniujące ograniczenie prędkości (pokazujące prędkość pośrednią).

Można nie stosować zasady stopniowania przy różnicy prędkości 40 km/h, jeżeli początkowa prędkość dopuszczalna nie przekracza 90 km/h. Przy stopniowym zmniejszaniu dopuszczalnej prędkości odległość między znakami B-33 powinna wynosić od 100 m do 70 m.

Udostępnij: