Co to jest strefa ograniczonego postoju?

Co to jest strefa ograniczonego postoju?

13 stycznia 2023

Postój pojazdu to unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę. O zakazie postoju mówi znak B-35. A czym jest strefa ograniczonego postoju i jak powinna być oznakowana?

Co to jest i jak oznakowana jest strefa ograniczonego postoju?

Strefa ograniczonego postoju to obszar, na którym obowiązuje zakaz postoju na wszystkich drogach poza miejscami do tego wyznaczonymi. Miejsca, w których można parkować bez narażania się na mandat, powinny być odpowiednio oznakowane znakami pionowymi i poziomymi. Trzeba pamiętać, że znak B-39 nie jest odwoływany przez najbliższe skrzyżowanie – zakaz obowiązuje w całej strefie.

Znak B-39 – co oznacza i jakie informacje mogą się na nim znajdować

O wjeździe do strefy ograniczonego postoju mówi znak zakazu B-39 (biała, prostokątna tarcza, na której umieszczony jest symbol znaku B-35 „zakaz postoju”; znaki B-39 maja wymiary jak duże znaki informacyjne).

  • Na tablicy mogą być podane informacje o zakresie obowiązywania znaku, np. dni i godziny, w jakich obowiązuje zakaz, np. „w dni powszednie, w godz. 7 – 21”, lub wyjątki, np. „nie dotyczy posiadaczy identyfikatorów”.
  • W przypadku, gdy zakaz dotyczy tylko określonych pojazdów, na znaku umieszcza się symbol danego pojazdu lub odpowiedni napis, np. „dotyczy samochodów ciężarowych”.
  • W strefie oznaczonej znakiem B-39, poza miejscami wyznaczonymi do parkowania, dozwolone jest jedynie chwilowe zatrzymanie pojazdu. Jeśli na znaku nie określono, jak długo może trwać postój, zatrzymanie pojazdu nie może trwał dłużej niż 1 min.
  • Strefy ograniczonego postoju często łączone są ze strefami płatnego parkowania.

Gdzie umieszcza się znak B-39. Po co wyznacza się strefy ograniczonego postoju?

Znaki B-39 umieszcza się na wszystkich ulicach, które doprowadzają ruch do strefy ograniczonego postoju. Zgodnie z przepisami na drogach wewnątrz strefy można – za pomocą znaków B-35 i B-36 – wprowadzać dalej idące ograniczenia postoju pojazdów.

Zastosowanie znaku B-39 pozwala uniknąć umieszczania dużej liczby znaków zakazu postoju na poszczególnych ulicach. Wprowadzenie stref ograniczonego postoju uspokaja i porządkuje ruch. Znaki często ustawia się w centrach miast, na osiedlach mieszkaniowych, w miejscach o dużym natężeniu ruchu itp.

Koniec strefy ograniczonego postoju

O wyjeździe ze strefy ograniczonego postoju informuje znak B-40. Umieszcza się go na wszystkich wylotach ze strefy oznakowanej znakami B-39, w tym samym przekroju poprzecznym drogi, co znak B-39.

Znak B-40 ma kształt kwadratu o wymiarach takich jak duże znaki informacyjne.

Julita Krzemińska

Copywriterka z zawodu i z wyboru. Prywatnie pasjonatka hippiki, wielbicielka sztuki, nałogowa czytelniczka i zdeklarowana czechofilka. Sprawuje pieczę nad blogiem sklepu Znakowo.pl właściwie od początku jego istnienia. Aktywnie zgłębia wiedzę branżową, trzyma rękę na pulsie, śledząc zmieniające się przepisy. Kwestie związane z BHP, oznakowaniem przestrzeni i bezpieczeństwem ruchu drogowego mają przed nią coraz mniej tajemnic. Tworząc treści, dba nie tylko o ich warstwę merytoryczną, ale także o to, by były przystępne dla odbiorców i pomagały klientom w dokonywaniu świadomych wyborów.
Avatar
Artykuły mają jedynie charakter poglądowy. Nie stanowią wykładni prawa, nie mogą być traktowane jako profesjonalna porada prawna, ani nie mogą jej zastąpić.
Udostępnij: