Strefa ograniczonej prędkości

Strefa ograniczonej prędkości

5 marca 2020

Strefa ograniczonej prędkości to obszar, na którym obowiązuje ograniczenie prędkości, a kierowca powinien zachować szczególną ostrożność. O czym należy pamiętać, wjeżdżając do takiej strefy?

Ograniczenia prędkości

Odcinek drogi z ograniczoną prędkością

O tym, że na odcinku drogi obowiązuje ograniczenie prędkości, informują znaki zakazu B-33 (Ograniczenie prędkości). Na takim znaku znajduje się liczba, która określa maksymalną dozwoloną prędkość. Ograniczenie obowiązuje do:

  • znaku B-33, który wyraża inną prędkość;
  • najbliższego skrzyżowania (z wyjątkiem skrzyżowań na drodze dwujezdniowej, na które wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią);
  • znaku B-34 (Koniec ograniczenia prędkości);
  • znaku B-42 (Koniec zakazów);
  • znaku D-42 lub D-43, które oznaczają początek lub koniec obszaru zabudowanego;
  • znaku D-40 (Strefa zamieszkania);
  • znaku B-43 (Strefa ograniczonej prędkości).

Strefa ograniczonej prędkości

O tym, że wjeżdżamy do strefy ograniczonej prędkości, informuje znak B-43. Jest to znak ograniczenia prędkości namalowany na prostokątnej tablicy. Znak nie jest odwoływany przez najbliższe skrzyżowanie – na całym obszarze nie wolno przekraczać prędkości zawartej na znaku.

W strefie dopuszczalna prędkość może być zmieniona na wyznaczonym odcinku drogi – znakami B-33. Należy jednak pamiętać, że po odwołaniu znaku B-33 obowiązuje prędkość ze znaku B-43 (Strefa ograniczonej prędkości) – aż do końca strefy, o którym informuje znak B-44 (Koniec strefy ograniczonej prędkości).

W jakim celu wprowadza się strefy ograniczonej prędkości?

Strefy ograniczonej prędkości wprowadza się w celu ograniczenia prędkości w strefach o dużym natężeniu ruchu pojazdów i pieszych oraz dużej liczbie skrzyżowań. Znaki B-43 stosuje się także w centralnych częściach miasta, w okolicach centrów handlowych.

Strefa ograniczonej prędkości powinna obejmować ulice o jednorodnym charakterze, nieprowadzące ruchu tranzytowego. W zależności od warunków drogowych, natężenia ruchu pojazdów i pieszych w strefach oznaczonych znakiem B-42 stosuje się ograniczenie prędkości do 30, 40 lub 50 km/h.

Znak B-43

Znak B-43 umieszcza się na wszystkich ulicach doprowadzających ruch do strefy ograniczonej prędkości. W strefie powinny być stosowane rozwiązania lub urządzenia wymuszające jazdę z prędkością podaną na znaku.

W strefie ograniczenia prędkości nie powinno stosować się znaków, które określają pierwszeństwo na skrzyżowaniach. Zalecane jest stosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich jak progi zwalniające oraz stosowanie organizacji ruchu wymuszającej powolną jazdę (zmiana kierunku jazdy, miejscowe przewężenia). W strefach, na których obowiązuje dopuszczalna prędkość 30 km/h lub mniejsza, urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę nie muszą być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Znak B-44

Znak B-44 (Koniec strefy ograniczonej prędkości) stosuje się w celu wskazania wyjazdu ze strefy ograniczonej prędkości. Umieszcza się go na wszystkich wylotach ze strefy oznakowanej znakami B-43, w samym przekroju poprzecznym drogi, w którym ustawiono ten znak.

Udostępnij: