Strefa zamieszkania – o czym informuje znak D-40?

Strefa zamieszkania – o czym informuje znak D-40?

13 marca 2020

Strefa zamieszkania to obszar, który ma przede wszystkim służyć i zapewnić bezpieczeństwo osobom, które się po nim poruszają. Dla strefy charakterystyczny jest brak przejść dla pieszych (pieszy ma prawo swobodnie poruszać się po całym obszarze i zawsze ma pierwszeństwo przed pojazdem) oraz częste występowanie progów oraz innych urządzeń wymuszających ograniczenie prędkości.

Strefa zamieszkania

Strefa zamieszkania to obszar, w którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, czyli:

  • pierwszeństwo pieszych przed pojazdami;
  • ograniczenia prędkości do 20 km/h;
  • parkowanie tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

Początek strefy zamieszkania – znak D-40

O wjeździe do strefy zamieszkania informuje znak informacyjny D-40 (strefa zamieszkania). Powinien on powinien mieć następujące wymiary:

  • długość podstawy – 900 mm;
  • wysokość 600 mm.

Znaki D-40 umieszcza się na początku strefy zamieszkania, na wszystkich drogach, doprowadzających do niej ruchu.

Gdzie wyznacza się strefy zamieszkania?

Strefy te ustala się w obszarach zabudowanych na ulicach, również pojedynczych, na których w zasadzie odbywa się ruch tylko docelowy, przede wszystkim w osiedlach mieszkaniowych, w dzielnicach willowych i zabytkowych (starówkach). Ustalenie takich stref powinno być poprzedzone szczegółową analizą zasadności ich umieszczenia, opartą m.in. na statystyce wypadków drogowych.

Urządzenia spowalniające ruch

Na odcinkach dróg w strefie zamieszkania, których parametry geometryczne umożliwiają jazdę z prędkością przekraczającą prędkość dopuszczalną, zaleca się stosowanie urządzeń BRD lub rozwiązań wymuszających powolną jazdę (np. progi zwalniające, zmiany kierunku jazdy, punktowe przewężenia jezdni). Zgodnie z przepisami urządzenia spowalniające ruch nie muszą być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Pierwszeństwo na skrzyżowaniach w strefie zamieszkania

Na skrzyżowaniach dróg w strefie zamieszkania pierwszeństwo nie powinno być określone znakami, z wyjątkiem skrzyżowań, na których, ze względu na ograniczoną widoczność, należy oznakować wlot znakiem B-20. W takim przypadku na drodze z pierwszeństwem stosuje się znaki A-6a – A-6e.

Koniec strefy zamieszkania – znak D-41

O końcu strefy zamieszkania informuje znak D-41 (o wymiarach takich samych jak w przypadku znaku D-40). Znak ten umieszcza się na wszystkich drogach wylotowych ze strefy oznakowanej znakami D-40, w tym samym przekroju poprzecznym drogi co znak D-40. Znak D-41 może być umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-40.

Julita Krzemińska

Copywriterka z zawodu i z wyboru. Prywatnie pasjonatka hippiki, wielbicielka sztuki, nałogowa czytelniczka i zdeklarowana czechofilka. Sprawuje pieczę nad blogiem sklepu Znakowo.pl właściwie od początku jego istnienia. Aktywnie zgłębia wiedzę branżową, trzyma rękę na pulsie, śledząc zmieniające się przepisy. Kwestie związane z BHP, oznakowaniem przestrzeni i bezpieczeństwem ruchu drogowego mają przed nią coraz mniej tajemnic. Tworząc treści, dba nie tylko o ich warstwę merytoryczną, ale także o to, by były przystępne dla odbiorców i pomagały klientom w dokonywaniu świadomych wyborów.
Avatar
Artykuły mają jedynie charakter poglądowy. Nie stanowią wykładni prawa, nie mogą być traktowane jako profesjonalna porada prawna, ani nie mogą jej zastąpić.
Udostępnij: