Tablice oznaczeniowe dla gazociągów

Tablice oznaczeniowe dla gazociągów

29 maja 2020

Tablice oznaczeniowe dla gazociągów wykorzystywane do oznaczania armatury wbudowanej ma przyłączach oraz gazociągach średniego ciśnienia.

W terenie zabudowanym tablice oznaczeniowe dla gazociągów umieszcza się na istniejących punktach stałych, m.in. na słupach, ogrodzeniach, ścianach budynków. Mogą być również mocowane do stalowych (aluminiowych) słupków i zlokalizowane, o ile to możliwe, zaraz za skrzynką uliczną.

Tablice oznaczeniowe dla gazociągów – ogólne informacje

Na tabliczkach powinny znaleźć się niezbędne informacji. W kolejnych wierszach, zaczynając od góry znajduje się:

 • słowo „GAZ”;
 • symbol ⌀ i podana średnica nominalna gazociągu lub przyłącza, na którym umieszczone jest uzbrojenie [w milimetrach];
 • układ współrzędnych położenia uzbrojenia;
 • odległość pomiędzy tablicą w widocznym na powierzchni terenu elementem uzbrojenia [w metrach, z dokładnością do 0,1 m, mierzona w płaszczyźnie tablicy];
 • odległość pomiędzy tablicą i widocznym na powierzchni terenu elementem uzbrojenia [w metrach, z dokładności do 0,1 m, mierzona prostopadle do płaszczyzny tablicy].

Wartość wyrażająca odległość uzbrojenia mierzoną w płaszczyźnie tablicy należy umieszczać po prawej lub po lewej stronie pionowej osi układu współrzędnych – zależnie od miejsca, w którym zlokalizowane jest uzbrojenie.

Podział i oznaczenie tablic

Ze względu na rodzaj armatury rozróżnia się następujące typy tablic:

 • Z – tablica zawieradła mechanicznego na gazociągu;
 • O – tablica odwadniacza;
 • S – tablica zawieradła cieczowego;
 • W – tabliczka sączka węchowego;
 • U – tablica zawieradła mechanicznego na rurociągu upustowym;
 • P – tablica punktu pomiarowego.

Odmiany

Ze względu na rodzaj gazu w znakowanym gazociągu rozróżnia się następujące odmiany tablic:

 • M – tablice dla gazu węglowego;
 • Z – tablice dla gazów ziemnych;
 • R – tablice dla innych rodzajów gazów.

Tablice oznaczeniowe dla gazociągów – wygląd

Powierzchnie liter, cyfr i obrzeża powinny być gładkie. Tło powinno być gładkie lub równomiernie groszkowane. Wszystkie krawędzie powinny być zatępione – bez szczerb i pęknięć. Powierzchnia tablic powinna być całkowicie i równomiernie pokryte emalią lub farbą. Granice barw powinny pokrywać się z krawędziami liter, cyfr i obrzeża.

Materiały do wykonania tablic

Materiały powinny być wykonane z materiałów trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne i na uderzenia, nadające się do obróbki, emaliowania i malowania.

Słowo „Gaz”, symbol ⌀, typ tablicy układ współrzędnych oraz obrzeża tablicy mogą być naklejone, tłoczone lub odlewane. Dopuszczalne jest wstawienie cyfr w odpowiednie okienka wycięte w tablicy.

Należy stosować następujące barwy:

 • dla gazu odmiany M – czerwone;
 • dla gazu odmiany Z – żółte;
 • dla gazu odmiany R – niebieskie,
 • cyfry i obrzeża – czarne.
Udostępnij: