Lustra drogowe

Lustra drogowe

9 kwietnia 2018

Lustra drogowe to urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które ustawia się w miejscach o ograniczonej widoczności. Ich głównym zadaniem jest eliminacja martwych punktów, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i ułatwienie poruszania się pojazdem. Lustra powinny być odpowiednio ustawione, nie mogą natomiast zniekształcać odbijanego obrazu.

Lustra drogowe – zastosowanie i funkcje

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. lustra drogowe, są bardzo ważnym elementem, mającym bezpośredni wpływ na podwyższenie bezpieczeństwa na drogach. Lustra ustawia się w miejscach o podwyższonym ryzyku niebezpieczeństwa, które związane jest z ograniczeniem widoczności. Znajdują zastosowanie np. na skrzyżowaniach, w ciasnych uliczkach, przy zabudowanych wyjazdach czy przystankach usytuowanych na łukach drogi. Lustra eliminują martwe punkty, pozwalają na sprawdzenie, czy po drodze porusza się inny pojazd lub pieszy, dzięki czemu można uniknąć wypadku. Ważne, by lustra umożliwiały także ocenę prędkości i odległości, w jakiej znajduje się zbliżający pojazd.

Stosowanie luster drogowych – przepisy

Wygląd, konstrukcję, a także sposób rozmieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym luster drogowych, reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. W załączniku do rozporządzenia przeczytamy:

Lustra drogowe wypukłe U-18, o zwiększonym kącie obserwacji, stosuje się w miejscach, gdzie stojące przy drodze budynki, słupy, drzewa itp. ograniczają widoczność kierującym pojazdami. Dotyczy to przede wszystkim:
-skrzyżowań dróg i ulic osiedlowych,
-wyjazdów z posesji,
-przystanków komunikacji zbiorowej usytuowanych na łukach dróg (torów) lub ulic,
-dróg wewnętrznych w zakładach produkcyjnych, obiektach handlowych itp.

W jakiej odległości od skrzyżowania ma być lustro drogowe?

Zgodnie z rozporządzeniem lustra drogowe powinny być zamontowane na wysokości przynajmniej 2 metry od poziomu chodnika lub pobocza.

Lustra drogowe – rodzaje

Jakiej wielkości ma być lustro drogowe?

Stosuje się dwa rodzaje luster:

  • Lustra drogowe okrągłe – U-18a

Lustra okrągłe o średnicy 500 i 600 mm

  • Lustra drogowe prostokątne – U-18b

Lustra drogowe powinny być wytrzymałe, wykonane z wysokiej jakości, najlepiej odpornych na stłuczenia materiałów. Bywa, że lustra mają zamontowaną specjalną siatkę, która zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Udostępnij: