Lustra drogowe – zastosowania, przepisy i rodzaje

Lustra drogowe – zastosowania, przepisy i rodzaje

24 listopada 2021

Lustra drogowe to urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które ustawia się w miejscach o ograniczonej widoczności. Ich głównym zadaniem jest eliminacja martwych punktów, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i ułatwienie poruszania się pojazdem. Lustra powinny być odpowiednio ustawione, nie mogą natomiast zniekształcać odbijanego obrazu.

Lustra drogowe – zastosowanie i funkcje

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. lustra drogowe, są bardzo ważnym elementem, mającym bezpośredni wpływ na podwyższenie bezpieczeństwa na drogach. Lustro ustawia się na drodze w miejscach o podwyższonym ryzyku niebezpieczeństwa, które związane jest z ograniczeniem widoczności. Tego rodzaju urządzenia BRD znajdują zastosowanie np. na skrzyżowaniach, w ciasnych uliczkach, przy zabudowanych wyjazdach czy przystankach usytuowanych na łukach drogi. Lustra eliminują martwe punkty, pozwalają na sprawdzenie, czy po drodze porusza się inny pojazd lub pieszy, dzięki czemu można uniknąć wypadku. Ważne, by lustra umożliwiały także ocenę prędkości i odległości, w jakiej znajduje się zbliżający pojazd.

Stosowanie i warunki montażu lustra drogowego – przepisy

Wygląd, konstrukcję, a także sposób rozmieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym luster drogowych, reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. W załączniku do rozporządzenia przeczytamy:

Lustra drogowe wypukłe U-18, o zwiększonym kącie obserwacji, stosuje się w miejscach, gdzie stojące przy drodze budynki, słupy, drzewa itp. ograniczają widoczność kierującym pojazdami. Dotyczy to przede wszystkim:
-skrzyżowań dróg i ulic osiedlowych,
-wyjazdów z posesji,
-przystanków komunikacji zbiorowej usytuowanych na łukach dróg (torów) lub ulic,
-dróg wewnętrznych w zakładach produkcyjnych, obiektach handlowych itp.

Lustro przy drodze

Kto ustawia lustro drogowe? Gdzie należy złożyć wniosek?

Lustro jest elementem poprawiającym bezpieczeństwo, ale na drodze nie można ustawić go samodzielnie. Kto w takim razie jest odpowiedzialny za montaż luster? Zastosowanie ma  art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, który mówi, że utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Aby lepiej zrozumieć ten zapis, warto spojrzeć, czym w rozumieniu wspomnianej ustawy jest zjazd, przepust i utrzymanie drogi.

 • Zjazd – połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do prowadzenia cieków, szlaków, wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi;
 • Utrzymanie drogi – wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych, zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.

Zarówno kupno, jak i utrzymanie lustra przy wjeździe z prywatnej posesji leży w gestii właściciela tej posesji. Nie wolno jednak montować lustra drogowego bez uzyskania zgody od odpowiednich organów. W piśmie należy określić dokładną lokalizację, w której – z punktu widzenia wnioskodawcy – potrzebne jest lustro, i uzasadnić swój wniosek.

Lustro drogowe a wyjazd z posesji – jak załatwić pozwolenie?

Jeśli chcemy, aby w miejscu niebezpiecznym, w pasie drogowym w rejonie skrzyżowania dróg powiatowych z innymi drogami powiatowymi lub na drodze gminnej stanęło lustro drogowe, należy zwrócić się o zgodę na jego ustawienie do zarządcy drogi  (w przypadku dróg gminnych jest to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a powiatowych – zarząd powiatu). Potrzebne jest również pozwolenie organu zarządzającego ruchem.

Lustra drogowe – rodzaje

W celu zwiększenia zakresu pola widzenia i eliminacji martwych punktów stosuje się dwa rodzaje luster:

 • lustra drogowe okrągłe – U-18a;
 • lustra drogowe prostokątne – U-18b.

Lustro drogowe – na jakiej powinno być wysokości?

Zgodnie z przepisami lustra drogowe powinny być zamontowane na wysokości minimum 2 metrów od poziomu chodnika lub pobocza.

Lustro drogowe okrągłe czy prostokątne – jakie wybrać?

Wybierając lustro drogowe, należy wziąć pod uwagę szereg czynników. Tylko wtedy urządzenie będzie dobrze spełniało swoją rolę, nie wpływając negatywnie na poziom bezpieczeństwa. Na drogach można spotkać się z lustrami prostokątnymi i okrągłymi. Czy można je stosować dowolnie? Nie – kształt lustra drogowego ma dość duże znaczenie. Prostokątne lustra dają dokładniejszy obraz. Lepiej sprawdzają się w miejscach, na których wymagana jest dobra widoczność na małym obszarze, dlatego ustawiane są najczęściej np. na gęsto zabudowanych obszarach lub na wąskich uliczkach. Okrągłe lustra są z kolei wykorzystywane, gdy kierowca powinien mieć pod kontrolą większy obszar.

Montaz lustra drogowego

Jakiej wielkości powinno być lustro drogowe?

Tak samo jak i kształt, tak i wielkość lustra nie pozostaje bez znaczenia na bezpieczeństwo na drodze. Jakie wymiary powinno mieć lustro? Wszystko zależy od tego, z jakiej odległości będzie obserwowany obraz w lustrze. Im mniejsze lustro, tym mniejsza odległość obserwacyjna, a zatem: lustro drogowe małe można wybrać, jeśli odległość między nim a obserwującym jest relatywnie mała, natomiast lustro drogowe duże pozwoli na obserwację danego punktu z większej odległości.

W jakiej odległości od skrzyżowania ma być ustawione lustro drogowe?

Średnica / wymiary lustra drogowego a zalecana odległość obserwacyjna:

 • lustra o średnicy 50 cm umożliwiają obserwację z odległości ok. 18 m;
 • lustra o średnicy 60 cm lub o wymiarach 40 x 60 cm umożliwiają obserwację z odległości ok. 22 m;
 • lustra o średnicy 70 cm umożliwiają obserwację z odległości ok. 26 m;
 • lustra o średnicy 80 cm lub o wymiarach 60 x 80 cm umożliwiają obserwację z odległości ok. 30 m;
 • lustra o średnicy 90 cm umożliwiają obserwację z odległości ok. 34 m;
 • lustra o średnicy 100 cm lub o wymiarach 80 x 100 cm umożliwiają obserwację z odległości ok. 38 m.

Kiedy lustro drogowe, a kiedy lustro sferyczne?

Lustro drogowe pozwala na obserwację dwóch kierunków. W niektórych miejscach, np. w halach fabrycznych czy w magazynach, po których poruszają się maszyny transportowe i wózki widłowe, lepiej sprawdzą się lustra sferyczne. Dzięki nim w prosty sposób można poprawić bezpieczeństwo, ułatwić manewrowanie po wąskich alejkach i zminimalizować ryzyko kolizji.

 • Lustro sferyczne 1/2 kuli umożliwia kontrolę skrzyżowania z czterech punktów;
 • Lustro sferyczne 1/4 kuli umożliwia obserwację z trzech różnych punktów;
 • Lustro sferyczne 1/8 kuli umożliwia obserwację skrzyżowania z dwóch punktów (doskonale sprawdza się np. na zakrętach o ograniczonej widoczności).

Wybór lustra drogowego

Lustro drogowe – akrylowe, szklane, a może poliwęglanowe?

Bez względu na kształt i wielkość, lustra drogowe powinny być wytrzymałe, wykonane z wysokiej jakości, najlepiej odpornych na stłuczenia materiałów (bywa, że lustra mają zamontowaną specjalną siatkę, która zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi). Obecnie najczęściej stosuje się lustra akrylowe – są stosunkowo niedrogie, lekkie i znacznie bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia i zarysowania niż lustra szklane. Dodatkowo akryl wykazuje dużą odporność na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych i wahań temperatur. Ciekawą alternatywą dla luster akrylowych są lustra poliwęglanowe. Ponieważ materiał jest jeszcze bardziej wytrzymały od akrylu, zbierają bardzo dobre opinie.

Lustro uliczne

Lustro drogowe z atestem – zamów na Znakowo.pl

Ponieważ lustro drogowe ma wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu, warto postawić na produkt nowy, zapewniający dobrą widoczność i posiadający odpowiednie atesty. Chociaż używane może kusić ceną, warto wziąć pod uwagę, że lustro z drugiej ręki może być np. porysowane, co będzie utrudniać obserwację sytuacji na drodze.

Lustra drogowe dostępne na Znakowo.pl mają  Aprobatę Techniczną nr AT/2015-02-3147 wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów i zgodne są z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181).

Lustro drogowe – cena

Cena lustra drogowego uzależniona jest m.in. od tego, z jakich materiałów jest wykonane i jakiej jest wielkości. Na znakowo dostępne są lustra akrylowe i poliwęglanowe –  okrągłe, o średnicy od 50 do 100 cm, a także lustra prostokątne o wymiarach 40 x 60 cm, 60 x 80 cm i 80 x 100 cm.

Lustra akrylowe są tańsze. Decydując się natomiast na lustro drogowe nietłukące z poliwęglanu, trzeba przygotować się na większy wydatek.

Mam ograniczoną widoczność przy wyjeździe z posesji – czy mogą samodzielnie zamontować lustro drogowe?

Nie, przepisy zabraniają samodzielnego montowania znaków drogowych i urządzeń BRD, takich jak np. lustra drogowe. Aby móc zamontować lustro i poprawić widoczność, należy uzyskać zgodę zarządcy drogi oraz organu zarządzającego ruchem.

Jakiej wielkości powinno być lustro drogowe?

Wielkość lustra powinna być dopasowana do panujących warunków. Większe lustra pozwalają na obserwację z większych odległości. Lustro drogowe o średnicy 50 cm umożliwia obserwację z odległości ok. 18 m, natomiast lustro o średnicy 100 cm lub o wymiarach 80 x 100 cm – z odległości ok. 38 m.

Jakie wybrać lustro – szklane, akrylowe czy może poliwęglanowe?

Szklane lustra drogowe odporne są na chemikalia i zapewniają dobrą jakość odbijanego obrazu. Niestety, są dość ciężkie i podatne na uszkodzenia mechaniczne. Lustra poliwęglanowe charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością, ale nie należą do najtańszych. Korzystnym rozwiązaniem może być zakup luster akrylowych. Materiał jest znacznie bardziej odporny na uszkodzenia niż szkło, a lustra są stosunkowo lekkie i tanie.

Udostępnij: