Lustra drogowe – zastosowania, przepisy i rodzaje

Lustra drogowe – zastosowania, przepisy i rodzaje

9 kwietnia 2018

Lustra drogowe to urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które ustawia się w miejscach o ograniczonej widoczności. Ich głównym zadaniem jest eliminacja martwych punktów, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i ułatwienie poruszania się pojazdem. Lustra powinny być odpowiednio ustawione, nie mogą natomiast zniekształcać odbijanego obrazu.

Lustra drogowe – zastosowanie i funkcje

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. lustra drogowe, są bardzo ważnym elementem, mającym bezpośredni wpływ na podwyższenie bezpieczeństwa na drogach. Lustro ustawia się na drodze w miejscach o podwyższonym ryzyku niebezpieczeństwa, które związane jest z ograniczeniem widoczności. Tego rodzaju urządzenia BRD znajdują zastosowanie np. na skrzyżowaniach, w ciasnych uliczkach, przy zabudowanych wyjazdach czy przystankach usytuowanych na łukach drogi. Lustra eliminują martwe punkty, pozwalają na sprawdzenie, czy po drodze porusza się inny pojazd lub pieszy, dzięki czemu można uniknąć wypadku. Ważne, by lustra umożliwiały także ocenę prędkości i odległości, w jakiej znajduje się zbliżający pojazd.

Stosowanie i warunki montażu lustra drogowego – przepisy

Wygląd, konstrukcję, a także sposób rozmieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym luster drogowych, reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. W załączniku do rozporządzenia przeczytamy:

Lustra drogowe wypukłe U-18, o zwiększonym kącie obserwacji, stosuje się w miejscach, gdzie stojące przy drodze budynki, słupy, drzewa itp. ograniczają widoczność kierującym pojazdami. Dotyczy to przede wszystkim:
-skrzyżowań dróg i ulic osiedlowych,
-wyjazdów z posesji,
-przystanków komunikacji zbiorowej usytuowanych na łukach dróg (torów) lub ulic,
-dróg wewnętrznych w zakładach produkcyjnych, obiektach handlowych itp.

W jakiej odległości od skrzyżowania ma być lustro drogowe?

Zgodnie z rozporządzeniem lustra drogowe powinny być zamontowane na wysokości przynajmniej 2 metry od poziomu chodnika lub pobocza.

Kto ustawia lustro drogowe?

Lustro jest elementem poprawiającym bezpieczeństwo, ale na drodze nie można ustawić go samodzielnie. Kto w takim razie jest odpowiedzialny za montaż luster? Zastosowanie ma  art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, który mówi, że utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Aby lepiej zrozumieć ten zapis, warto spojrzeć, czym w rozumieniu wspomnianej ustawy jest zjazd, przepust i utrzymanie drogi.

  • Zjazd – połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do prowadzenia cieków, szlaków, wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi;
  • Utrzymanie drogi – wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych, zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.

Jeśli chcemy, aby w miejscu niebezpiecznym, w pasie drogowym stanęło lustro drogowe, należy zwrócić się o zgodę na jego ustawienie do zarządcy drogi. W przypadku dróg gminnych jest to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, wojewódzkich – zarząd województwa, a powiatowych – zarząd powiatu.

Lustra drogowe – rodzaje

Jakiej wielkości ma być lustro drogowe?

Stosuje się dwa rodzaje luster:

  • Lustra drogowe okrągłe – U-18a

Lustra okrągłe o średnicy 500 i 600 mm

  • Lustra drogowe prostokątne – U-18b

Lustra drogowe powinny być wytrzymałe, wykonane z wysokiej jakości, najlepiej odpornych na stłuczenia materiałów. Bywa, że lustra mają zamontowaną specjalną siatkę, która zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Udostępnij: