Lustra drogowe – zastosowania, przepisy i rodzaje

Lustra drogowe – zastosowania, przepisy i rodzaje

20 listopada 2023

Lustra drogowe to urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które ustawia się w miejscach o ograniczonej widoczności. Ich głównym zadaniem jest eliminacja martwych punktów, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i ułatwienie poruszania się pojazdem. Lustra powinny być odpowiednio ustawione, nie mogą natomiast zniekształcać odbijanego obrazu.

Lustra drogowe – zastosowanie i funkcje

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. lustra drogowe, są bardzo ważnym elementem, mającym bezpośredni wpływ na podwyższenie bezpieczeństwa na drogach. Lustro ustawia się na drodze w miejscach o podwyższonym ryzyku niebezpieczeństwa, które związane jest z ograniczeniem widoczności. Tego rodzaju urządzenia BRD znajdują zastosowanie np. na skrzyżowaniach, w ciasnych uliczkach, przy zabudowanych wyjazdach czy przystankach usytuowanych na łukach drogi. Lustra eliminują martwe punkty, pozwalają na sprawdzenie, czy po drodze porusza się inny pojazd lub pieszy, dzięki czemu można uniknąć wypadku. Ważne, by lustra umożliwiały także ocenę prędkości i odległości, w jakiej znajduje się zbliżający pojazd.

Stosowanie i warunki montażu lustra drogowego – przepisy

Wygląd, konstrukcję, a także sposób rozmieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym luster drogowych, reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. W załączniku do rozporządzenia przeczytamy:

Lustra drogowe wypukłe U-18, o zwiększonym kącie obserwacji, stosuje się w miejscach, gdzie stojące przy drodze budynki, słupy, drzewa itp. ograniczają widoczność kierującym pojazdami. Dotyczy to przede wszystkim:
-skrzyżowań dróg i ulic osiedlowych,
-wyjazdów z posesji,
-przystanków komunikacji zbiorowej usytuowanych na łukach dróg (torów) lub ulic,
-dróg wewnętrznych w zakładach produkcyjnych, obiektach handlowych itp.

Lustro przy drodze

Kto ustawia lustro drogowe? Gdzie należy złożyć wniosek?

Lustro jest elementem poprawiającym bezpieczeństwo, ale na drodze nie można ustawić go samodzielnie. Kto w takim razie jest odpowiedzialny za montaż luster? Zastosowanie ma  art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, który mówi, że utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Aby lepiej zrozumieć ten zapis, warto spojrzeć, czym w rozumieniu wspomnianej ustawy jest zjazd, przepust i utrzymanie drogi.

 • Zjazd – połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do prowadzenia cieków, szlaków, wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi;
 • Utrzymanie drogi – wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych, zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.

Zarówno kupno, jak i utrzymanie lustra przy wjeździe z prywatnej posesji leży w gestii właściciela tej posesji. Nie wolno jednak montować lustra drogowego bez uzyskania zgody od odpowiednich organów. W piśmie należy określić dokładną lokalizację, w której – z punktu widzenia wnioskodawcy – potrzebne jest lustro drogowe dwukierunkowe, i uzasadnić swój wniosek.

Lustro drogowe a wyjazd z posesji – jak załatwić pozwolenie i jak wygląda procedura?

Jeśli chcemy, aby w miejscu niebezpiecznym, w pasie drogowym w rejonie skrzyżowania dróg powiatowych z innymi drogami powiatowymi lub na drodze gminnej stanęło lustro drogowe, należy zwrócić się o zgodę na jego ustawienie do zarządcy drogi. Kto jest zarządcą drogi? Przypomnijmy: w przypadku dróg gminnych jest to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a powiatowych – zarząd powiatu. W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta. Bardzo często obowiązki zarządców dróg pełnią specjalne jednostki – miejskie/wojewódzkie zarządy dróg (wówczas pismo należy skierować do administratora drogi publicznej). Wniosek o ustawienie może złożyć np. rada gminy, służba porządkowa, radny, ale także osoba prywatna, np. jeśli ograniczona widoczność utrudnia wyjazd z posesji. Aby lustro drogowe mogło stanąć w danym miejscu, potrzebne jest również sporządzenie projektu zmiany stałej organizacji ruchu, pozytywne zaopiniowanie odpowiedniej jednostki policji oraz pozwolenie wydane przez organ zarządzający ruchem.

Wniosek o lustro drogowe – wzór


[Data i miejsce złożenia wniosku]

[Dane wnioskodawcy]

[Dane właściwego urzędu/podmiotu,

do kierowany jest wniosek]

WNIOSEK

o wydanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia lustra drogowego / ustawienie lustra drogowego … [należy określić dokładną lokalizację, w której potrzebne jest lustro].

Zwracam się z prośbą o możliwość ustawienia lustra drogowego / ustawienie lustra drogowego w ww. lokalizacji.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

[Wniosek należy uzasadnić. Warto opisać sytuację, jaka ma miejsce na drodze (np. brak dostatecznej widoczności utrudnia wyjazd z posesji i zwiększa ryzyko wypadków), i wskazać, w jaki sposób ustawienie lustra może rozwiązać problem (lustro zwiększy pole widzenia, co umożliwi bezpieczny wyjazd i zminimalizuje ryzyko kolizji)].

Proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Z poważaniem,

                                                                                                                  [podpis wnioskodawcy]


Ważne: do czasu pozytywnego rozpatrzenia wniosku i zakończenia całej procedury nie wolno stawiać lustra na własną rękę.

Przed złożeniem wniosku warto skontaktować się z zarządcą drogi lub administratorem drogi, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat procedury składania wniosku o ustawienie lustra oraz wymaganych załączników itp.

Lustra drogowe – rodzaje

W celu zwiększenia zakresu pola widzenia i eliminacji martwych punktów stosuje się dwa rodzaje luster:

 • lustra drogowe okrągłe – U-18a;
 • lustra drogowe prostokątne – U-18b.

Lustro drogowe – na jakiej powinno być wysokości?

Zgodnie z przepisami lustra drogowe powinny być zamontowane na wysokości minimum 2 metrów od poziomu chodnika lub pobocza.

Lustro drogowe okrągłe czy prostokątne – jakie wybrać?

Wybierając lustro panoramiczne drogowe, należy wziąć pod uwagę szereg czynników. Tylko wtedy urządzenie będzie dobrze spełniało swoją rolę, nie wpływając negatywnie na poziom bezpieczeństwa. Na drogach można spotkać się z lustrami prostokątnymi i okrągłymi. Czy można je stosować dowolnie? Nie – kształt lustra drogowego ma dość duże znaczenie. Prostokątne lustra dają dokładniejszy obraz. Lepiej sprawdzają się w miejscach, na których wymagana jest dobra widoczność na małym obszarze, dlatego ustawiane są najczęściej np. na gęsto zabudowanych obszarach lub na wąskich uliczkach. Okrągłe lustra są z kolei wykorzystywane, gdy kierowca powinien mieć pod kontrolą większy obszar.

Montaz lustra drogowego

Jakiej wielkości powinno być lustro drogowe?

Tak samo jak i kształt, tak i wielkość lustra nie pozostaje bez znaczenia na bezpieczeństwo na drodze. Jakie wymiary powinno mieć lustro? Wszystko zależy od tego, z jakiej odległości będzie obserwowany obraz w lustrze. Im mniejsze lustro, tym mniejsza odległość obserwacyjna, a zatem: lustro drogowe małe można wybrać, jeśli odległość między nim a obserwującym jest relatywnie mała, natomiast lustro drogowe duże pozwoli na obserwację danego punktu z większej odległości.

W jakiej odległości od skrzyżowania ma być ustawione lustro drogowe?

Średnica / wymiary lustra drogowego a zalecana odległość obserwacyjna:

 • lustra o średnicy 50 cm umożliwiają obserwację z odległości ok. 18 m;
 • lustra o średnicy 60 cm lub o wymiarach 40 x 60 cm umożliwiają obserwację z odległości ok. 22 m;
 • lustra o średnicy 70 cm umożliwiają obserwację z odległości ok. 26 m;
 • lustra o średnicy 80 cm lub o wymiarach 60 x 80 cm umożliwiają obserwację z odległości ok. 30 m;
 • lustra o średnicy 90 cm umożliwiają obserwację z odległości ok. 34 m;
 • lustra o średnicy 100 cm lub o wymiarach 80 x 100 cm umożliwiają obserwację z odległości ok. 38 m.

Kiedy lustro drogowe, a kiedy lustro sferyczne?

Lustro drogowe pozwala na obserwację dwóch kierunków. W niektórych miejscach, np. w halach fabrycznych czy w magazynach, po których poruszają się maszyny transportowe i wózki widłowe, lepiej sprawdzą się lustra sferyczne. Dzięki nim w prosty sposób można poprawić bezpieczeństwo, ułatwić manewrowanie po wąskich alejkach i zminimalizować ryzyko kolizji.

 • Lustro sferyczne 1/2 kuli umożliwia kontrolę skrzyżowania z czterech punktów;
 • Lustro sferyczne 1/4 kuli umożliwia obserwację z trzech różnych punktów;
 • Lustro sferyczne 1/8 kuli umożliwia obserwację skrzyżowania z dwóch punktów (doskonale sprawdza się np. na zakrętach o ograniczonej widoczności).

Wybór lustra drogowego

Lustro drogowe – akrylowe, szklane, a może poliwęglanowe?

Bez względu na kształt i wielkość, lustra drogowe powinny być wytrzymałe, wykonane z wysokiej jakości, najlepiej odpornych na stłuczenia materiałów (bywa, że lustra mają zamontowaną specjalną siatkę, która zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi). Obecnie najczęściej stosuje się lustra akrylowe – są stosunkowo niedrogie, lekkie i znacznie bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia i zarysowania niż lustra szklane. Dodatkowo akryl wykazuje dużą odporność na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych i wahań temperatur. Ciekawą alternatywą dla luster akrylowych są lustra poliwęglanowe. Ponieważ materiał jest jeszcze bardziej wytrzymały od akrylu, zbierają bardzo dobre opinie.

Lustro uliczne

Lustro drogowe z atestem – zamów na Znakowo.pl

Ponieważ lustro drogowe ma wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu, warto postawić na produkt nowy, zapewniający dobrą widoczność i posiadający odpowiednie atesty. Chociaż używane może kusić ceną, warto wziąć pod uwagę, że lustro z drugiej ręki może być np. porysowane, co będzie utrudniać obserwację sytuacji na drodze.

Lustra drogowe dostępne na Znakowo.pl mają  Aprobatę Techniczną nr AT/2015-02-3147 wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów i zgodne są z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181).

Lustro drogowe – cena

Cena lustra drogowego uzależniona jest m.in. od tego, z jakich materiałów jest wykonane i jakiej jest wielkości. Na znakowo dostępne są lustra akrylowe i poliwęglanowe –  okrągłe, o średnicy od 50 do 100 cm, a także lustra prostokątne o wymiarach 40 x 60 cm, 60 x 80 cm i 80 x 100 cm.

Lustra akrylowe są tańsze. Decydując się natomiast na lustro drogowe nietłukące z poliwęglanu, trzeba przygotować się na większy wydatek.

Lustra drogowe poprawiające widoczność – FAQ

Mam ograniczoną widoczność przy wyjeździe z posesji – czy mogą samodzielnie zamontować lustro drogowe?

Nie, przepisy zabraniają samodzielnego montowania znaków drogowych i urządzeń BRD, takich jak np. lustra drogowe. Aby móc zamontować lustro i poprawić widoczność, należy uzyskać zgodę zarządcy drogi oraz organu zarządzającego ruchem.

Jakiej wielkości powinno być lustro drogowe?

Wielkość lustra powinna być dopasowana do panujących warunków. Większe lustra pozwalają na obserwację z większych odległości. Lustro drogowe o średnicy 50 cm umożliwia obserwację z odległości ok. 18 m, natomiast lustro o średnicy 100 cm lub o wymiarach 80 x 100 cm – z odległości ok. 38 m.

Jakie wybrać lustro – szklane, akrylowe czy może poliwęglanowe?

Szklane lustra drogowe odporne są na chemikalia i zapewniają dobrą jakość odbijanego obrazu. Niestety, są dość ciężkie i podatne na uszkodzenia mechaniczne. Lustra poliwęglanowe charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością, ale nie należą do najtańszych. Korzystnym rozwiązaniem może być zakup luster akrylowych. Materiał jest znacznie bardziej odporny na uszkodzenia niż szkło, a lustra są stosunkowo lekkie i tanie.

Czy lustro jest znakiem drogowym?

Nie, lustro uliczne nie jest znakiem drogowym. Lustra to tzw. urządzenia BRD (urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego). Ich zasadniczą funkcją jest poprawa bezpieczeństwa na drodze. Wymagania, jakie muszą spełniać urządzenia BRD stosowane w przestrzeni publicznej, w tym lustra wypukłe U-18 o zwiększonym kącie obserwacji, określa zał. Nr 4 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Zgodnie z jego zapisami na drogach można umieszczać jedynie takie urządzenia BRD, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i właściwie oznaczone, dla których wydano odpowiednie certyfikaty, atesty lub dokonano oceny zgodności z właściwą normą lub aprobatą techniczną.. W celu zwiększenia widoczności i eliminacji martwych punktów przepisy dopuszczają stosowanie dwóch rodzajów luster – okrągłych U-18a i prostokątnych U-18b.

Julita Krzemińska

Copywriterka z zawodu i z wyboru. Prywatnie pasjonatka hippiki, wielbicielka sztuki, nałogowa czytelniczka i zdeklarowana czechofilka. Sprawuje pieczę nad blogiem sklepu Znakowo.pl właściwie od początku jego istnienia. Aktywnie zgłębia wiedzę branżową, trzyma rękę na pulsie, śledząc zmieniające się przepisy. Kwestie związane z BHP, oznakowaniem przestrzeni i bezpieczeństwem ruchu drogowego mają przed nią coraz mniej tajemnic. Tworząc treści, dba nie tylko o ich warstwę merytoryczną, ale także o to, by były przystępne dla odbiorców i pomagały klientom w dokonywaniu świadomych wyborów.
Avatar
Udostępnij: