Urządzenia BRD w obrębie przejazdów kolejowych

Urządzenia BRD w obrębie przejazdów kolejowych

5 czerwca 2019

W niektórych miejscach konieczne jest stosowanie urządzeń przeznaczonych do zamykania drogi dla ruchu. Urządzenia BRD w obrębie przejazdów kolejowych mają zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu i zminimalizować ryzyko potrącenia przez pociąg pieszych i uniemożliwić kierującym pojazdy wjechanie na torowisko, gdy jedzie pociąg.

Ogólne zasady stosowania urządzeń do zamykania drogi

Urządzenia BRD w obrębie przejazdów kolejowych, które służą do zamykania drogi dla ruchu, nazywane są rogatkami lub półrogatkami. Urządzenia stosowane w pozostałych przypadkach nazywane są zaporami, ale ich funkcje są takie same. Służą do zamknięcia całej szerokości jezdni (zapory, rogatki) albo jej połowy (półrogatki, belki).

Urządzenia przeznaczone do zamykania drogi dla ruchu stosuje się w celu:

  1. zamykania drogi w obrębie przejazdów kolejowych;
  2. zamykania drogi na przejściach granicznych;
  3. zamykania drogi w punktach poboru opłat na autostradach;
  4. zamykania dróg zakładowych, na których stają się drogami niepublicznymi, wjazdów na parkingi strzeżone, drogi niepubliczne, do lasu it.

Urządzenia BRD w obrębie przejazdów kolejowych U-13

Stosuje się następujące urządzenia BRD w obrębie przejazdów kolejowych:

  • U-13a – rogatka z urządzeniem dzwonkowym i siatką wiszącą.
  • U-13b – rogatka bez dodatkowych urządzeń.

Rogatki mają zapewnić bezpieczeństwo ruchu na przejazdach i przejściach kolejowych.

Rogatki U-13a i U13b

Rogatkę z przyrządem dzwonkowym i siatką wiszącą można stosować na przejazdach i przejściach o dużym ruchu pieszych. Siatka powinna uniemożliwiać przechodzenie pieszych, gdy rogatka jest opuszczona.

Przy skrzyżowaniu drogi (przejścia) z linią kolejową pod kątkem mniejszym niż 90° i skośnym usytuowaniu belek rogatkowych do drogi, długość belki należy zwiększyć odpowiednio do wielkości kąt.

Na belkach rogatkowych U-13a o U-13b należy umieszczać co najmniej trzy światła czerwone migające.

Urządzenia BRD w obrębie przejazdów kolejowych – półrogatka U-13c

Urządzenia BRD w obrębie przejazdów kolejowych to nie tylko rogatki U-13a i U-13b. Występują jeszcze półrogatki U-13c, które stosowane są na przejazdach kolejowych kategorii B (rogatki U-13a i U-13b stosowane są na przejazdach kolejowych kategorii A).

Półrogatki należy umieszczać tak, aby z każdej strony przejazdu zamykały prawą drogi (również w przypadku stosowania półrogatek na jezdniach jednokierunkowych). Powinny one być, w miarę możliwości, ustawiane prostopadle do osi drogi, przy czym odległość belki półrogatki (niezależnie od kąta skrzyżowania) w punkcie najbliższym od skrajnej szyny powinna wynosić od 3 do 5 metrów.

Gdzie jeszcze umieszcza się rogatki?

Rogatki można stosować również na przejściach kolejowych użytku publicznego oraz na przejazdach gospodarczych do pól. W tym drugim przypadku mogą być zamykane na stałe, a otwierane tylko na czas przejazdu. Na skrzyżowaniach drogi z bocznicą kolejową o okresowym ruchu pociągów dopuszcza się stosowanie rogatek obrotowych zamykających tory kolejowe, a w przypadku przejazdu pociągu – drogę. Rogatki te muszą mieć zapewnioną obsługę na miejscu, w czasie przejazdu pociągu.

Udostępnij: