Urządzenia zabezpieczające imprezy masowe

Urządzenia zabezpieczające imprezy masowe

29 maja 2019

Zgodnie z przepisami, za bezpieczeństwo podczas imprez masowych odpowiedzialny jest ich organizator. Musi on spełnić wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym i imprezie, ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym, a także zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników stosuje się m.in. urządzenia zabezpieczające imprezy masowe.

Imprezy masowe – podstawowe informacje

W myśl ustawy termin „impreza masowa” określa:

  • Imprezę masową artystyczno-rozrywkową o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach (lub innych urządzeniach) o przekątnej przekraczającej 3 metry. Takie wydarzenie może się odbywać np. na stadionie, hali sportowej lub innym budynku, który umożliwia przeprowadzenie imprezy masowej.
  •  Masową imprezę sportową, w tym również mecz piłki nożnej.

Ustawodawca wprowadza również termin „impreza masowa podwyższonego ryzyka”. Należy przez to rozumieć imprezę masową, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji.

Imprezami masowymi nie są imprezy:

  • Organizowane w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki i w innych podobnych obiektach.
  • Organizowane w szkołach oraz placówkach oświatowych przez zarządzającymi tymi szkołami i placówkami.
  • Organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
  • Sportowe, organizowane dla sportowców niepełnosprawnych.
  • Sportu powszechnego, o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępne, nieodpłatne, organizowane na terenie otwartym.
  • Zamknięte, organizowane przez pracodawców dla ich pracowników.

Techniczne urządzenia zabezpieczające imprezy masowe

Podział na sektory

Techniczne urządzenia zabezpieczające imprezy masowe to np. tymczasowe bariery przestawne. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom, którzy biorą udział w wydarzeniu na otwartym terenie, teren powinno być podzielony na sektory. Należy również zadbać o zachowanie właściwych przejść ewakuacyjnych (o szerokości 4,5 m) między sektorami.

Sektor to wydzielona przestrzeń, przeznaczona na nie więcej niż 2 tysiące miejsc siedzących i 6 tysięcy miejsc stojących. Sektory dzielą się na na 6 sekcji. Sektory oznakowane są dużymi literami alfabetu, natomiast sekcje – cyframi arabskimi.

Urządzenia zabezpieczające imprezy masowe – kontrola dostępu

Urządzenia zabezpieczające imprezy masowe to również różnego rodzaju urządzenia, które ułatwiają kontrolę ruchu osobowego, czyli bariery bramki (również wykrywające metal), bramki selektywne. Ważną rolę odgrywają systemy rejestracji i monitorowania, dzięki którym można na bieżąco kontrolować przebieg imprezy, a w razie niespodziewanych wypadków podejmować szybkie decyzje.

Dzięki systemom monitorującym łatwiej wyciągnąć konsekwencje prawne po imprezie, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Bramki i inne urządzenia zabezpieczające mogą ułatwić weryfikację osób wchodzących na teren imprezy masowej, zwłaszcza jeśli odbywa się na obiektach zamkniętych.

Udostępnij: