Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów

Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów

7 września 2020

Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów – jakie urządzenia BRD stosuje się, aby ograniczać lub eliminować niebezpieczeństwa, na jakie narażeni są piesi i rowerzyści?

Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów to urządzenia BRD stosowane w celu wyeliminowania lub ograniczenia niebezpieczeństw, na jakie narażony jest pieszy lub rowerzysta, korzystający z drogi i obiektów przy niej położonych. Mogą być wykonane z betonu lub z metalu. Dopuszcza się również urządzenia naturalne, takie jak np. gęste żywopłoty. Urządzenia stosuje się na wszystkich drogach i w ich obrębie, a także na większości obiektów leżących w ciągu tych dróg, m.in. kładkach dla pieszych, ciągach pieszych oddzielonych od jezdni czy przy ścieżkach rowerowych przebiegających przez obiekty inżynierskie.

Balustrady i poręcze

Balustrady

Balustrady U-11a stosowane są w celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, jeśli powierzchnia, po której odbywa się ruch pieszych lub rowerzystów, położona jest powyżej 0,5 m od poziomu terenu. O ich barwach decyduje zarządca drogi.

Minimalne wysokości balustrad:

  • 1,1 m przy chodnikach dla pieszych;
  • 1,2 m przy ścieżkach rowerowych;
  • 1,3 przy chodnikach dla pieszych nad liniami kolejowymi i tramwajowymi.

Poręcze

Poręcze (przymocowane do ścian) stosuje się dla zabezpieczenia ruchu pieszych przy zejściach do przejść podziemnych lub pochylniach położonych przy ścianach.

Barieroporęcze

Jeśli nie ma możliwości oddzielnego stosowania barier i balustrad (np. na obiektach mostowych), a konieczne jest zastosowanie ochrony ruchu pieszego i kołowego, możliwe jest stosowanie barieroporęczy.

Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów – ogrodzenia

Ogrodzenia U-12 (segmentowe U-12a i łańcuchowe U-12b) stosowane są, aby oddzielić pieszych od jezdni, uniemożliwić im przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych lub skanalizować ruch pieszych.

Ogrodzenia segmentowe U-12a

Ogrodzenia U-12a występują w postaci ram z prętami, siatkami, przezroczystymi płytami itp. Ich wysokość powinna wynosić od 0,8 m do 1,2 m, przy czym ogrodzenie nie może ograniczać widoczności uczestnikom ruchu. Barwa elementów ogrodzeń segmentowych jest szara lub żółta.

Umieszczane są m.in. obok jezdni, w chodnikach, na krawędzi pobocza, pasie dzielącym jezdnie czy na wysepkach przystanków tramwajowych (od strony jezdni).

Ogrodzenia łańcuchowe U-12b

Ogrodzenia U-12 b występują w postaci słupków połączonych łańcuchami. Ich wysokość powinna wynosić 1,1 m, rozstaw słupków – 1,5 m lub 2 m, strzałka ugięcia łańcucha – do 0,1 m. Dla słupków zalecana jest barwa na przemian biała i czerwona,  formie pasów, a dla łańcucha – szara lub biało-czerwona. Dopuszczalne jest jednak stosowanie ogrodzeń U-12b w barwach dostosowanych do architektury otoczenia.

Ogrodzenia łańcuchowe sosowane są wzdłuż dróg (ulic), głównie w miastach o dużym ruchu pieszych, oraz w obrębie skrzyżowań, na których ze względów bezpieczeństwa pieszych konieczne jest skierowanie ich na wyznaczone przejścia.

Słupki blokujące

Słupki blokujące U-12c mogą być wykonane z metalu, drewna lub tworzyw sztucznych. Ich wysokość powinna wynosić od 0,6 m do 0,8 m, a barwa – biało-czerwona. Dopuszczalne jest jednak stosowanie słupków blokujących w formie ozdobnej, dostosowanej do architektury otoczenia.

Udostępnij: