Używanie sygnałów dźwiękowych przez kierujących pojazdami

Używanie sygnałów dźwiękowych przez kierujących pojazdami

10 listopada 2021

Kiedy używanie sygnałów dźwiękowych na drodze jest dozwolone? Jakie znaki informują o zakazie używania klaksonu?

Używanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych – przepisy

Zgodnie z Kodeksem drogowym kierujący pojazdem może używać sygnału dźwiękowego lub świetlnego, w sytuacji, gdy istnieje konieczność ostrzeżenia o niebezpieczeństwie.

Jednocześnie zabronione jest:

  • nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych;
  • używania sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym – chyba że jest to konieczne w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem;
  • ostrzegania światłami drogowymi w warunkach, w których może to spowodować oślepienie innych kierowców.

Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

Kierowca ma obowiązek zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (spowodowanej np. mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami). Ponadto kierowca pojazdu silnikowego ma obowiązek:

  • włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie;
  • poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania.

Zakaz używania sygnałów dźwiękowych – znak B-29

Znak zakazu B-29  wskazuje, że zabronione jest używanie sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu. Znak ten stosuje się poza obszarem zabudowanym przed obiektami lub miejscami, które ze względu na swój charakter powinny być chronione przed hałasem. Można do nich zaliczyć takie miejsca i obiekty jak np. zakłady lecznicze, sanatoria, szkoły, parki, rezerwaty przyrody czy ośrodki wypoczynkowe.

Znak B-29 powinien być umieszczony w odległości około 150 m przed chronionym obszarem.

Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych – znak B-30

Znak drogowy B-30 stosuje się w celu odwołania zakazu używania sygnałów dźwiękowych, jeżeli odcinek drogi objęty tym zakazem kończy się przed skrzyżowaniem.

Znak B-30 umieszcza się w tym samym przekroju drogi co znak B-29.

Mandat za używanie sygnałów dźwiękowych

Za nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych oraz za używanie klaksonu na obszarze zabudowanym (jeśli nie ma konieczności ostrzeżenia o niebezpieczeństwie) grozi mandat w wysokości 100 zł.

Udostępnij: