Widoczność znaków drogowych pionowych

Widoczność znaków drogowych pionowych

16 stycznia 2019

Znaki drogowe, aby prawidłowo spełniały swoją funkcję, muszą być dla kierowców dobrze widoczne. Stąd konieczne jest, aby miały konkretne wymiary (w zależności do rodzaju drogi, na której są ustawione). Ważnym parametrem jest również widoczność znaków drogowych, związana z zastosowaniem odpowiednich materiałów odblaskowych.

Aby zapewnić dobrą widoczność znaków drogowych z odległości, która pozwala kierującemu pojazdem jego spostrzeżenie, odczytanie i prawidłową reakcję, do wykonania Liz znaków należy stosować materiały odblaskowe. Typ materiału, jakiego należy użyć, zależy od miejsca lokalizacji znaku drogowego oraz klasy drogi, przy której jest ustawiony. 

Widoczność znaków drogowych – wymagania minimalne

Typy folii odblaskowej użytej na lica znaków, w zależności od lokalizacji znaku drogowego.

*W przypadku znaków A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowiązuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Z kolei dla znaków szlaków rowerowych oraz znaków dla kierujących pojazdami wojskowymi dopuszcza się stosowanie folii odblaskowych typu 1 na wszystkich drogach.

Do wykonanie lic znaków stosowanych do oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje się folię odblaskową typu 2 lub folię pryzmatyczną. Prawidłową widoczność znaków drogowych umieszczanych nad jezdnią na autostradach i drogach ekspresowych zapewnia stosowanie folii pryzmatycznej do wykonania ich lic. Zaleca się stosowanie folii pryzmatycznej do wykonywania lic tablic przeddrogowskazowych oraz drogowskazów umieszczanych obok jezdni na autostradach i drogach ekspresowych oraz znaków umieszczanych nad jezdnią na drogach krajowych i wojewódzkich.

Informacje na odwrocie znaku

Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jeżeli nie jest wykorzystana do umieszczenia znaku dla jadących z przeciwnego kierunku, powinna mieć barwę szarą. Na odwrotnej stronie tarczy znaku należy umieścić informacje zawierające dane identyfikujące producenta znaku, typ folii zapewniającej odpowiednią widoczność znaków drogowych, oraz miesiąc i rok produkcji znaku.

Widoczność znaków drogowych – inne wymagania

Dopuszczalne jest stosowanie folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej lub pomarańczowej do wykonania lic znaków odblaskowych A-10, A-14, A-17, A-30 oraz tabliczki T-27, zlokalizowanych w miejscach szczególnie niebezpiecznych bądź o dużej wypadkowości.

Dopuszczalne jest również wykonywanie lic znaków D-6, D-6a i D-6b na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej lub pomarańczowej.

Udostępnij: