Wskaźniki We – wskaźniki dotyczące sieci trakcyjnej

Wskaźniki We – wskaźniki dotyczące sieci trakcyjnej

29 maja 2020

Wskaźniki We (We1 – We9) mają postać kwadratowej niebieskiej tablicy z czarną i białą obwódką, ustawionej przekątną pionowo. Na tablicy, na niebieskim tle zamieszczony jest biały symbol.

Gdzie ustawia się wskaźniki We?

Wskaźniki We ustawione są obok toru lub zawieszana nad torem, do którego się odnosząc, patrząc w kierunku jazdy, według następujących zasad:

 • na stacji znak kolejowy We umieszczany jest z prawej strony toru, do którego się odnosi, patrząc w kierunku jazdy;
 • na szlaku jednotorowym umieszczany jest po prawej stronie toru – niezależnie od kierunku jazdy;
 • na szklaku dwutorowym, a także przy równoległym zbliżeniu torów szlakowych dwóch linii kolejowych jednotorowych wskaźniki umieszcza się po zewnętrznej stronie torów (dla toru prawego – po prawej; dla toru lewego – po lewej, patrząc w kierunku jazdy);
 • na szlaku wielotorowym, przy liczbie torów szlakowych większej niż 2, a także przy równoległym zbliżeniu więcej niż dwóch torów szlakowych różnych linii kolejowych wskaźnik umieszczany jest przy torach skrajnych – po zewnętrznej stronie torów, przy torach nieskrajnych – z prawej strony toru dla każdego kierunku jazdy po danym torze.

Wskaźniki We

Wskaźniki We stosowane są na liniach kolejowych zelektryfikowanych. Znaki określają obowiązujący maszynistę sposób prowadzenia elektrycznego pojazdu trakcyjnego, wynikającego z układu zasilania i układu sieci trakcyjnej.

 • We1 – należy przygotować się do opuszczenia pantografów przed następnym wskaźnikiem i zmniejszyć prędkość do 60 km/h.
 • We2 – wskaźnik opuszczenia pantografów:
  • We2a – należy opuścić pantograf niezależnie od kierunku jazdy;
  • We2b – należy opuścić pantograf przy wjeździe na tor odgałęziający się w prawo;
  • We2c – należy opuścić pantograf przy wjeździe na tor odgałęziający się w lewo.
 • We3 – wskaźnik podniesienia pantografów:
  • We3a – należy podnieść pantografy elektrycznego zespołu trakcyjnego
  • We3b – należy podnieść pantografy lokomotywy elektrycznej.
 • We4a – zabrania wjazdu elektrycznych pojazdów trakcyjnych: niezależnie od kierunku jazdy;
 • We4b – zabrania wjazdu elektrycznych pojazdów trakcyjnych: na tor odgałęziający się w prawo;
 • We4c – zabrania wjazdu elektrycznych pojazdów trakcyjnych: na tor odgałęziający się w lewo.
 • We8 – oznacza miejsce, przez które elektryczny pojazd trakcyjny powinien przejeżdżać bez pobierania prądu z sieci trakcyjnej:
  • We8a – niezależnie od kierunku jazdy;
  • We8b – przy wjeździe na tor odgałęziający się w prawo;
  • We8c – przy wjeździe na tor odgałęziający się w lewo.
 • We9 – oznacza miejsce, którego dany pojazd może jechać, pobierając prąd z sieci trakcyjnej:
  • We9a – elektryczny zespół trakcyjny;
  • We9b – lokomotywa elektryczna.
Udostępnij: