Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Znaki BHP, piktogramy i tablice

Znaki ochrony i higieny pracy - znaki BHP
Piktogramy BHP na znakach, tablicach i instrukcjach umożliwiają informowanie o zasadach zachowania i procedurach obowiązujących w zakładach pracy i innych budynkach. Dzięki czytelności znaków, łatwiejsze staje się pamiętanie o procedurach i stosowanie się do nich, co znacznie poprawia bezpieczeństwo osób przebywających na danej przestrzeni.
Obowiązkiem pracodawcy jest używanie znaków BHP, barw bezpieczeństwa i odpowiednich instrukcji dla pracowników. Należy też zadbać o odpowiednią liczebność i rozmieszczenie znaków i symboli bezpieczeństwa, uwzględniając wielkość terenu i rodzaje zagrożeń.
Tabliczki BHP oraz naklejki umożliwiając odpowiednie oznakowanie obiektów. Skontaktuj się z nami, jeżeli potrzebujesz pomocy w doborze odpowiednich oznakowań.

strona: « | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | » (liczba stron: 11)