Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Znaki BHP, piktogramy i tablice

Znaki ochrony i higieny pracy

Duży wybór znaków, tablic i instrukcji umożliwia informowanie o zasadach zachowania i procedurach obowiązujących w zakładach pracy i innych budynkach. Dzięki czytelności znaków, łatwiejsze staje się pamiętanie o procedurach i stosowanie się do nich, co znacznie poprawia bezpieczeństwo osób przebywających na danej przestrzeni.

Obowiązkiem pracodawcy jest używanie znaków BHP, barw bezpieczeństwa i odpowiednich instrukcji dla pracowników. Należy też zadbać o odpowiednią liczebność i rozmieszczenie znaków, uwzględniając wielkość terenu i rodzaje zagrożeń.

Oferowane rozwiązania wykorzystują różnorodne materiały i technologie umożliwiając odpowiednie oznakowanie obiektów. Skontaktuj się z nami, jeżeli potrzebujesz pomocy w doborze odpowiednich oznakowań.

strona: « | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | » (liczba stron: 11)
strona: « | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | » (liczba stron: 11)

Znaki BHP

Znaki ochrony i higieny pracy

Zgodnie z § 6.1 Rozporządzenia MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - wszystkie miejsca w firmie, w których występują zagrożenia, powinny być oznakowane widocznymi znakami lub barwami bezpieczeństwa. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 w/w rozporządzenia § 2 Pracodawca powinien zapewnić pracownikom instrukcje dotyczące stosowanych w zakładzie pracy znaków i sygnałów bezpieczeństwa, obejmujące w szczególności znaczenie znaków i sygnałów oraz zasady zachowania się pracowników, których mogą one dotyczyć.

Wśród znaków ochrony i higieny pracy oferujemy:
- Znaki BHP zakazu, ostrzegawcze, nakazu i informacyjne
- Tablice urządzeń elektrycznych, tablice dotyczące innych niebezpieczeństw i instrukcje BHP

Znaki w ofercie Znakowo.pl wykonywane są w różnych rozmiarach i na różnych podłożach (folia, płyta PCV). Za dodatkową opłatą, na zamówienie dostarczymy także znaki specjalnie dopasowane do potrzeb (np. na podłożu o większej grubości lub wykonane z niestandardowych materiałów, np. System TD lub aluminium), a także wykonane na indywidualne zamówienie instrukcje BHP (z własną grafiką lub tekstem).

Oferujemy szeroki wybór znaków wg następujących kategorii:
- Znaki zakazu BHP informują o zakazaniu określonych czynności, np. zakaz palenia ognia lub papierosów, przechodzenia w nieodpowiednich miejscach, zakaz poruszania się po terenie maszynami lub w nieodpowiednim obuwiu (metalowa podeszwa, obcasy), zakazy wnoszenia określonych przedmiotów (np. zakaz wejścia z metalowymi urządzeniami, zakaz wnoszenia jedzenia lub napojów), wprowadzania dzieci lub zwierząt, dotykania, przesuwania lub używania urządzeń i narzędzi (np. maszyny, szlifierki, windy, zakaz używania telefonów komórkowych albo aparatów fotograficznych), zakazy wstępu lub zastawiania bram.
- Znaki ostrzegawcze BHP ostrzegają przed niebezpieczeństwami, powodowanymi przez materiały (np. niebezpieczeństwo wybuchu, materiały radioaktywne, substancje toksyczne), panujące warunki (hałas, promieniowanie, pole magnetyczne, gorące powierzchnie) lub przeszkody techniczne (niebezpieczeństwo upadku, uderzenia, drut kolczasty, możliwość zgniecenia przez ciężary lub elementy mechaniczne).
- Znaki nakazu BHP wskazują czynności konieczne dla zachowania bezpieczeństwa. Mogą nakazywać przeczytanie instrukcji, odpowiednie używanie maszyn (stosowanie osłony, uziemienia czy odłączenia wtyczki), przechodzenie w specjalnie oznakowanym miejscu lub stosowania odpowiedniej ochrony mechanicznej (np. rękawic, maski, ochrony oczu) lub sanitarnej (mycia rąk, założenia czepka). Znajdują się tutaj także znaki wskazujące procedury zachowania w czasie korzystania z wyciągów narciarskich.
- Znaki informacyjne BHP wskazują szczególnie istotne miejsca, takie jak punkty pierwszej pomocy, położenie apteczek, pryszniców bezpieczeństwa, telefonów awaryjnych, czy przycisków zatrzymania awaryjnego.
- Znaki BHP z opisami i uzupełniające dodatkowo uzupełniają oznakowanie i ułatwiają odpowiednie oznakowanie i rozpoznawanie znaków przez użytkowników.
- Tablice urządzeń elektrycznych zgodne z normą PN-88/E-08501 i z obowiązującymi przepisami. Proponowane są tablice ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne o położeniu poziomym lub pionowym. Oferujemy także tablice ostrzegające przed innymi niebezpieczeństwami (np. awaria, hałas przekroczony, węzeł cieplny, niebezpieczeństwo uduszenia).
- Instrukcje wskazujące czynności, które pracownik powinien podejmować przed, w trakcie i po zakończeniu wykonywania pracy, a także postępowanie w sytuacjach awaryjnych. W ofercie znajdziesz bogatą ofertę instrukcji przydatnych w różnych punktach i zakładach pracy: w fabrykach, magazynach, gospodarstwach, a także sklepach, punktach usługowych i lokalach gastronomicznych, biurach, placówkach publicznych czy służbie zdrowia. Instrukcje opisują procedury stosowane przy wykonywaniu robót i obsłudze maszyn, ale też przy dezynfekcji czy udzielaniu pierwszej pomocy.

Podłoża i zastosowanie:

p - SZTYWNA PŁYTA PCV

Wysokiej jakości płyta PCV.
Znaki posiadają z tyłu samoprzylepne punkty zapewniające szybki montaż.

g - ELASTYCZNA GĄBKA

Wykonanie z materiału doskonałego do zastosowania w profilach ochronnych służących do oznaczania krawędzi, niebezpiecznych elementów i przeszkód na drodze ewakuacji.
Fotoluminescencyjne profile wykonane z tego materiału zapewniają doskonałą ochronę przed uszkodzeniem nawet przy zupełnym zaniku światła zewnętrznego.

t - SYSTEM TD®

Powierzchnia tylna znaku wykonanego z użyciem technologii SYSTEM TD®, w całości pokryta jest warstwą klejącą.
Bardzo duża odporność na działanie nawet skrajnie zmiennych czynników zewnętrznych.
Znaki wykonane w tym systemie posiadają strukturę warstwową, dzięki czemu pigment fotoluminescencyjny jest chroniony dodatkową warstwą zabezpieczającą – wydłuża to użyteczność znaków.

m - MATERIAŁ TERMOPLASTYCZNY

Wykorzystywany jest przede wszystkim do produkcji znaczników drogowych oraz podłogowych.
Niezwykła odporność na uszkodzenia mechaniczne - w połączeniu z podwyższonymi parametrami świecenia - stanowi doskonałe rozwiązanie w miejscach, gdzie klasyczne znaki podłogowe nie zdałyby egzaminu: w magazynach, fabrykach, hangarach oraz wielu innych miejscach, gdzie poruszają się samochody lub ciężki sprzęt.

f - FOLIA SAMOPRZYLEPNA PCV

Znaki wykonane na folii samoprzylepnej wykonanej z pcv.
Wygodne w użyciu, cienkie i elastyczne, doskonale zdają egzamin w miejscach, gdzie sztywna płyta by się nie utrzymała.

w - POLIWĘGLAN

Produkty wykonane na podłożu poliwęglanu charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie.
Wysoka odporność na ścieranie powoduje, że z bardzo dużym powodzeniem jest wykorzystywany do produkcji znaków systemów niskiego oświetlenia (LLL) oraz SWGS.
Trwałość tego materiału daje nam gwarancję zachowania idealnych parametrów fotometrycznych.

a - ALUMINIUM

Znaki wykonane z aluminium charakteryzują się wysokimi parametrami fotometrycznymi oraz doskonałą jakością wykonania.
Produkowane przez nas znaki aluminiowe gwarantują czas zaniku świecenia nawet do 3200 minut!

ALUMINIOWE PODKŁADY DO ZNAKÓW PODŁOGOWYCH

Znaczniki podłogowe oparte o konstrukcję aluminiową doskonale nadają się do oznakowania elementów, gdzie nie sprawdziłyby się żadne klasyczne znaki podłogowe. Ze względu na swoją niezwykłą budowę można je stosować na wszelkich konstrukcjach ażurowych, na przykład na schodach i pomostach.