Wypadki przy pracy w 2020 r. – najczęstsze przyczyny wypadków w statystykach GUS

Wypadki przy pracy w 2020 r. – najczęstsze przyczyny wypadków w statystykach GUS

12 kwietnia 2021

Wypadki przy pracy w 2020 r. w świetle danych GUS.

Według danych GUS w 2020 r. zgłoszono ponad 62 tysiące osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Jakie były najczęstsze przyczyny wypadków?

Wypadek przy pracy – definicja

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez pozwolenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Wydarzenia powodujące urazy a poszkodowani w wypadkach przy pracy

 • Zderzenie z / uderzenie w nieruchomy obiekt (> 30%);
 • Uderzenie przez obiekt w ruchu (> 20%);
 • Kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym (< 20%);
 • Obciążenie fizyczne lub psychiczne (> 15%);
 • Uwięzienie, zmiażdżenie (< 10%);
 • Kontakt z prądem elektrycznym, temperaturą, niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi;
 • Przejaw agresji ze strony człowieka lub zwierzęcia;
 • Tonięcie, zakopanie, zamknięcie.

Wypadki przy pracy w 2020 r. – najczęstsze przyczyny

Według danych GUS aż ponad 60% wypadków przy pracy było spowodowanych nieprawidłowym zachowaniem pracowników.

Pozostałe przyczyny:

 • niewłaściwy stan czynnika materialnego;
 • brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym;
 • niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika;
 • niewłaściwa organizacja stanowiska pracy;
 • niewłaściwa organizacja pracy;
 • nieużywanie sprzętu ochronnego;
 • niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika.

Wypadki przy pracy a czynności wykonywane przez poszkodowanych w chwili wypadku

 • 36,1% –  poruszanie się;
 • 17,5% – operowanie przedmiotami;
 • 15% – transport ręczny;
 • 12,8% – prace narzędziami ręcznymi;
 • 9,6% – obsługiwanie maszyn;
 • 6,2% – kierowanie / jazda środkami transportu / obsługa ruchomych maszyn i innych urządzeń;
 • 2,8% – obecność.

W tym kontekście warto przypomnieć, że za bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy odpowiada pracodawca. Zgodnie z przepisami powinien on zadbać, by pracownicy mieli dostęp do odpowiednich instrukcji, których znajomość pozwala prawidłowo wykonywać wszelkie powierzone im czynności. Na poprawę bezpieczeństwa w pracy mają wpływ również znaki BHP – ostrzegające przed niebezpieczeństwami i zagrożeniami, a także nakazujące i zakazujące określonych zachowań.

Udostępnij: