Znaki „zakaz przejścia”

Znaki „zakaz przejścia”

3 sierpnia 2023

Zakaz przejścia – jakie znaki stosuje się, aby wyeliminować ruch pieszych na danym obszarze i wskazać, że przejście w tym miejscu jest zabronione.

Znak drogowy B-41 „zakaz ruchu pieszych”

Znak zakazu B-41 stosuje się, gdy ze względu na warunki lokalne, np. brak chodnika i duży ruch samochodów, istnieje potrzeba wyeliminowania pieszych z drogi. W takich miejscach piesi nie mogą bezpiecznie się poruszać, a z drugiej strony – ich obecność może stwarzać zagrożenie dla ruchu. Znak dotyczy tej strony drogi, po której jest umieszczony. Jeśli ma dotyczyć całej drogi, to umieszcza się go po obu jej stronach.

Przepisy wskazuje, że w przypadku umieszczenia znaku B-41 należy zapewnić pieszym – a w razie potrzeby również wskazać im – bezpieczny ciąg komunikacyjny. W tym celu zalecane jest stosowanie odpowiednich tabliczek, np. z napisem „Przejście po drugiej stronie ulicy”.

Znaki zakazu BHP

Do wskazania, że w danym miejscu przejścia nie ma, można stosować znaki zakazu BHP:

  • „zakaz przejścia”,
  • „nieupoważnionym wstęp i przejście wzbronione”.

Znaki BHP sprawdzą się do oznakowania zakładów pracy, np. magazynów, zakładów produkcyjnych, terenów przemysłowych, i innych miejsc, w których niezalecane jest przechodzenie pieszych lub osób niepowołanych z powodu występujących zagrożeń. Stosowanie takich tabliczek zmniejsza ryzyko wypadków i pomaga zapewnić bezpieczne środowisko pracy.

Do oznakowania miejsc pracy i nie tylko sprawdzą się również znaki nakazu BHP, które informują o możliwości bezpiecznego przejścia, np.:

  • „kierunek przejścia”,
  • „nakaz przechodzenia pomostem”,
  • „przechodź w oznakowanym miejscu”.

Żółte tablice budowlane

O zakazie przejścia mogą informować żółte tablice budowlane. Tego rodzaju znaki stosowane są jako część oznakowania tymczasowego na placach budowy, w miejscach, gdzie prowadzone są głębokie wykopy, prace na wysokościach itp. Informują użytkowników dróg o zagrożeniach i występujących w związku z nimi zmianami w organizacji ruchu.

Do oznakowania i zabezpieczenia terenów, na których prowadzone są prace budowlane, przydadzą się również:

  • tabliczki „przejście drugą stroną ulicy” – informujące o możliwości bezpiecznego kontynuowania drogi alternatywną trasą,
  • kładki dla pieszych – umożliwiające bezpieczne przejście nad wykopami.

Julita Krzemińska

Copywriterka z zawodu i z wyboru. Prywatnie pasjonatka hippiki, wielbicielka sztuki, nałogowa czytelniczka i zdeklarowana czechofilka. Sprawuje pieczę nad blogiem sklepu Znakowo.pl właściwie od początku jego istnienia. Aktywnie zgłębia wiedzę branżową, trzyma rękę na pulsie, śledząc zmieniające się przepisy. Kwestie związane z BHP, oznakowaniem przestrzeni i bezpieczeństwem ruchu drogowego mają przed nią coraz mniej tajemnic. Tworząc treści, dba nie tylko o ich warstwę merytoryczną, ale także o to, by były przystępne dla odbiorców i pomagały klientom w dokonywaniu świadomych wyborów.
Avatar
Udostępnij: