Zasady stosowania znaków bezpieczeństwa

Zasady stosowania znaków bezpieczeństwa

1 października 2019

Znaki bezpieczeństwa mają informować pracowników o zagrożeniach, które występują w danym zakładzie pracy. Jakie są zasady stosowania znaków bezpieczeństwa?

Zasady stosowania znaków bezpieczeństwa – analiza ryzyka zawodowego

Przed zastosowaniem znaków bezpieczeństwa w danym miejscu w zakładzie pracy należy dokonać analizy oceny ryzyka zawodowego. Pracodawca powinien zastosować wszystkie dostępne środki, które eliminowałyby występujące ryzyko. Jeżeli zagrożeń w miejscu pracy nie można zlikwidować przez zastosowanie środków ochrony zbiorowej lub innych środków stosowanych w organizacji pracy, pracodawca ma obowiązek zastosowania znaków bezpieczeństwa. Pracodawca musi również zapewnić osobom zatrudnionym informacje dotyczące stosowania takich znaków.

Liczba i umiejscowienie znaków

Liczba oraz umiejscowienie znaków bezpieczeństwa powinna być uzależniona od następujących czynników:

  • wielkości terenu, gdzie są stosowane,
  • rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Oprócz znaków stałych stosowane są również tymczasowe znaki bezpieczeństwa – mogą być wykorzystywane np. do sygnalizowania konkretnego niebezpieczeństwa.

Zasady stosowania znaków bezpieczeństwa mówią o tym, że znaki nakazu, ostrzegawcze, nakazu, ewakuacyjne i informacyjne powinny być znakami stałymi.

Zasady stosowania znaków bezpieczeństwa – czytelność znaków

Znaki bezpieczeństwa muszą być czytelne i widoczne.

Negatywny wpływ czytelność, widoczność czy słyszalność znaków może mieć:

  • umieszczanie zbyt wielu znaków lub sygnałów blisko siebie,
  • stosowanie nieodpowiednich wzorów znaków,
  • zbyt mała liczba znaków,
  • nieodpowiednie umiejscowienie znaków,
  • stosowanie sygnału świetlnego blisko innego źródła światła lub jednoczesne stosowanie dwóch sygnałów, które łatwo pomylić,
  • nadawanie jednocześnie dwóch sygnałów dźwiękowych lub używanie ich przy zbyt dużym natężeniu hałasu otoczenia,
  • zły stan techniczny lub nieprawidłowe funkcjonowanie urządzeń sygnalizacyjnych.

Należy zadbać, by znaki by znaki bezpieczeństwa były regularnie sprawdzane, naprawiane lub wymieniane), czyszczone i konserwowane. Dobra jakość znaków i czytelność znaków przekłada się na poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Julita Krzemińska

Copywriterka z zawodu i z wyboru. Prywatnie pasjonatka hippiki, wielbicielka sztuki, nałogowa czytelniczka i zdeklarowana czechofilka. Sprawuje pieczę nad blogiem sklepu Znakowo.pl właściwie od początku jego istnienia. Aktywnie zgłębia wiedzę branżową, trzyma rękę na pulsie, śledząc zmieniające się przepisy. Kwestie związane z BHP, oznakowaniem przestrzeni i bezpieczeństwem ruchu drogowego mają przed nią coraz mniej tajemnic. Tworząc treści, dba nie tylko o ich warstwę merytoryczną, ale także o to, by były przystępne dla odbiorców i pomagały klientom w dokonywaniu świadomych wyborów.
Avatar
Artykuły mają jedynie charakter poglądowy. Nie stanowią wykładni prawa, nie mogą być traktowane jako profesjonalna porada prawna, ani nie mogą jej zastąpić.
Udostępnij: