Znak ostrzegawczy B-32 i jego odmiany

Znak ostrzegawczy B-32 i jego odmiany

23 sierpnia 2021

Co oznacza znak ostrzegawczy B-32? Jakie są jego odmiany i kiedy jest stosowany?

Znak ostrzegawczy B-32 „stój – kontrola celna”

Znak ostrzegawczy B-32 stosuje się, aby wskazać obowiązek zatrzymania pojazdu w celu kontroli celnej. Po odpowiedniej zmianie napisu może być stosowany również dla wskazania obowiązku zatrzymania się w innych celach.

Odmiany znaku B032 stosuje się w szczególności:

  • na przejściach granicznych;
  • na przejazdach kolejowych;
  • przed wjazdami na prom;
  • przed punktami kontroli drogowej.

Gdzie umieszcza się znak B-32?

Znak umieszcza się w miejscu, w którym powinno nastąpić zatrzymanie pojazdu. W sprawie jego lokalizacji należy zasięgnąć opinii miejscowego organu celnego.

Na znaku, pod czarną kreską umieszcza się napis w takim brzmieniu i w takim alfabecie, jakie zastosowano na analogicznym znaku po przeciwnej stronie granicy, w kraju sąsiadującym w tym miejscu z Polską. W miejscu, w których odbywa się odprawa celna do krajów skandynawskich, w dolnej części białego tła umieszcza się napis „CUSTOMS”.

Znak B-32a „kontrola graniczna”

Znak ten stosowany jest przed przejściem granicznym, miejscem przekraczania granicy państwowej lub innym miejscem, w którym przeprowadzana jest kontrola graniczna – jeżeli nie odbywa się łącznie z celną i wymaga odrębnego zatrzymania pojazdu. W sprawie lokalizacji znaku ostrzegawczego B-32a należy zasięgnąć opinii właściwego organu Straży Granicznej.

Znak B-32b „rogatka uszkodzona” i B-32c „sygnalizacja uszkodzona”

Znaki B-32b i B-32c stosuje się odpowiednio w razie uszkodzenia rogatek lub półrogatek albo uszkodzenia sygnalizacji świetlnej na przejeździe kolejowym. W razie umieszczenia tych znaków konieczne jest zapewnienie stałej obecności osoby kierującej ruchem na przejeździe kolejowym.

Znak ostrzegawczy B-32d „wjazd na prom”

Znak stosuje się przed wjazdami na promy przewożące pojazdy.

Znak B-32e „kontrola drogowa”

Znak ten stosowany jest przed punktami kontroli drogowej.

Inne powody zatrzymania pojazdu – jaka informacja?

Jeżeli powodem zatrzymania pojazdu są inne przyczyny niż wymienione wyżej, to na znaku B-32 umieszcza się napis podający powód zatrzymania. W przypadku gdy napisu nie można sformułować krótko, tak aby mieścił się na znaku na białym tle, wówczas napis należy umieścić na tabliczce pod znakiem.

Udostępnij: