Znak Stop

Znak Stop

2 listopada 2020

Znak zakazu B-20 – znak stop.

Znak stop

Drogowy znak zakazu B-20 „stop” stosuje się w celu wprowadzenia w określonych warunkach obowiązku zatrzymania pojazdu przed:

  • wjazdem na skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem,
  • na przejazd kolejowy niestrzeżony (kategoria D)
  • na przejazd tramwajowy.

Stosowany jest również w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu, takie jak wyjazd z obiektu, wlot drogi gruntowej itp. Dopuszcza się stosowanie znaku B-20 dla kierujących tramwajami, gdy torowisko przecina drogę publiczną.

Niedostateczna widoczność

Znak B-20 stosowany jest także, gdy brak dostatecznej widoczności na zatrzymanie pojazdu przed skrzyżowaniem lub przejazdem. Widoczność na zatrzymanie się przed skrzyżowaniem dla jadących drogą podporządkowaną ustala się za pomocą trójkąta widoczności.

Trójkąt widoczności

s – widoczność na zatrzymanie się w m (wielkość określa się z wykresu)

vp1 – prędkość dopuszczalna dla drogi podporządkowanej w km/h

vp2 – prędkośc dopuszczalna dla drogi z pierwszeństwem przejazdu w km/h

l – długość pojazdu w m

jeśli okaże się, że w polu trójkąta widoczności znajdują się przeszkody, które w znaczny sposób utrudniają spostrzeganie pojazdów poruszających się po drodze z pierwszeństwem przejazdu, to na drodze podporządkowanej należy umieścić znak stop lub ograniczyć na niej prędkość. W przypadku ograniczenia prędkości należy ponownie ustalić trójkąt widoczności.

Znak B-20 należy stosować z dużą rozwagą, aby nie uległ on deprecjacji. Znak ten może być umieszczony na jednym lub dwóch wlotach na skrzyżowanie, tam gdzie występuje brak widoczności.

Trójkąt widoczności – przejazdy kolejowe i torowiska

Warunki widoczności na przejazdach kolejowych kategorii D regulują odrębne przepisy. Trójkąt widoczności dla przejazdu przez torowiska tramwajowe wyznacza się w analogiczny sposób jak dla przejazdów kolejowych.

Gdzie umieszcza się znak stop?

Znak B-20 umieszcza się możliwie jak najbliżej skrzyżowania i nie dalej niż 25 m od niego w obszarze zabudowanym. Odległość umieszczenia znaku należy mierzyć od krawędzi jezdni drogi poprzecznej lub od skrajnej szyny. Dopuszcza się umieszczenie znaku B-20 wraz ze znakiem G-3 lub G-4 (na jednym słupku).

Na drogach o dopuszczalnej prędkości większej niż 60 km/h znak stop powinien być poprzedzony, w odległości 150 – 300 m, znakiem A-7 z tabliczką z napisem „Stop” i podaniem odległości od miejsca ustawienia znaku B-20.

Jeśli znak B-20 umieszczony jest na drodze o nawierzchni bitumicznej, to miejsce, w którym kierujący ma zatrzymać pojazd, powinno być uzupełnione linią bezwzględnego zatrzymania – stop. Znak B-20 nie może występować samodzielnie na skrzyżowaniach. Należy go stosować odpowiednio ze znakami D-1 lub A-6.

W przypadku, gdy droga z pierwszeństwem przejazdu zmienia kierunek na skrzyżowaniu, wówczas pod znakiem B-20 umieszcza się tabliczkę T-6c.

Udostępnij: