Znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi

Znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi

15 maja 2020

Charakterystyczne, żółte znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi pojawiły się na drogach krajowych w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim oraz warmińsko-mazurskim w związku z manewrami wojskowymi DEFENDER-Europe 20. Oznaczenia nie dotyczą kierowców pojazdów, które nie są pojazdami wojskowymi.

Znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi – klasyfikacja MLC

MLC (Military Load Classificaton), wojskowa klasyfikacja obciążenia, to system NATO dotyczący nośności obiektów takich jak mosty, wiadukty, promy, tratwy i pojazdy. Obiektowi przydzielony jest numer klasyfikacyjny, wyrażający bezpieczne obciążenie i wskazujący maksymalną klasę pojazdów, które w normalnych warunkach mogą poruszać się po tym obiekcie czy drodze. Również pojazdy wojskowe mają wyznaczoną klasę MLC. Pojazd nie może wjechać na obiekt mostowy o mniejszej klasie MLC niż jego własna. Wówczas konieczne jest zawrócenie pojazdu. Jeśli numer klasy pojazdu jest mniejszy lub równy numerowi klasy obiektu mostowego lub drogi, przejazd jest możliwy.

Trzeba wiedzieć, że wojskowy numer klasyfikacyjny nie odpowiada masie pojazdu.

Wojskowy numer klasyfikacyjny jest tylko numerem, nie odpowiada on masie pojazdu. Jeżeli numer klasy pojazdu jest mniejszy lub równy numerowi klasy mostu, promu, drogi, to pojazd może przejechać przez dany obiekt, w przeciwnym przypadku musi on być zawrócony.

Znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi – wykaz

Do oznakowania klas MLC stosowane są specjalne znaki drogowe dla kierujących pojazdami wojskowymi.

Znaki okrągłe

Znaki okrągłe występują w dwóch wariantach:

  • o średnicy 400 mm – dla znaków wskazujących numer wojskowej klasyfikacji mostu o ruchu jednokierunkowym;
  • o średnicy 600 mm – dla znaków wskazujących numer wojskowej klasyfikacji o ruchu dwukierunkowym.

Znak W-1 – Klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym

Znak W-2 – Klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym

Specjalne znaki okrągłe

Znak W-3 – Klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym dla pojazdów kołowych i gąsienicowych

Znak W-4 – Klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów kołowych

Znak W-5 – Klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów gąsienicowych

Znaki prostokątne

Znaki prostokątne wskazują wymiary skrajni obiektu, podając dodatkowe ograniczenia.

Dla wskazania dopuszczalnej szerokości i wysokości stosuje się znaki W-6 i W-7.

Znak W-6 – Szerokość mostu lub środka przeprawowego – wskazuje wymiary skrajni obiektu; stosowany, gdy minimalna szerokość użytkowa jezdni między krawężnikami jest mniejsza niż wynikająca z klasy obiektu  mostowego (6 m).

Znak W-7 – Wysokość skrajni pionowej na moście lub w tunelu – znak stosuje się, jeżeli wymiar skrajni pionowej na moście lub w tunelu jest mniejszy niż 4,5 m.

Znaki W-6 i W-7 nie są stosowane, gdy na obiekcie zastosowano odpowiednie znaki B-15B-16.

Udostępnij: