Znaki do pociągów – oznakowanie stosowane w wagonach pasażerskich

Znaki do pociągów – oznakowanie stosowane w wagonach pasażerskich

22 marca 2021

Znaki do pociągów – z jakimi tabliczkami i naklejkami można spotkać się w pociągach pasażerskich?

Wagony pasażerskie służą do przewozu osób i rzeczy. Mogą to być np. wagony z miejscami do leżenia, siedzenia lub spania, wagony restauracyjne, a także wagony przeznaczone do przewozu przesyłek bagażowych. Każdy wagon musi być odpowiednio oznakowany. W pociągach pasażerskich stosuje się różne piktogramy, które mogą np. wskazywać podróżnym określone miejsca w pociągu (np. wagon restauracyjny), urządzenia (np. regulacja temperatury) czy ostrzegać przed zagrożeniami.

Znaki do pociągów – w jakim języku?

Wagony pociągów pasażerskich muszą być oznakowane odpowiednimi napisami i znakami (wewnątrz i na zewnątrz wagonu), które zawierają niezbędne informacje – zarówno dla podróżnych, jak i obsługi.

Jeśli tylko jest to możliwe, należy stosować jedynie piktogramy. Jeżeli sposób korzystania z urządzenia, które stanowi wyposażenie wagonu, opisano tekstem, to napisy powinny być wykonane:

  • w języku polskim, angielskim, niemieckim – w wagonach pasażerskich kursujących w komunikacji wewnętrznej;
  • w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim – w wagonach pasażerskich kursujących w komunikacji międzynarodowej.

W połączeniach transgranicznych dopuszcza się stosowanie napisów w języku polskim i angielskim oraz państwa sąsiedniego – na podstawie ustaleń między przewoźnikami lub między przewoźnikiem a zarządem kolei zagranicznej lub zagranicznym zarządcą infrastruktury udostępniającym trasę pociągu.

Oznakowanie pociągu pasażerskiego

Pociągi pasażerskie oznakowuje się poprzez umieszczenie zewnętrznych i wewnętrznych tablic informacyjnych – kierunkowych i numerowych.

Tablice kierunkowe informują podróżnych o rodzaju i numerze pociągu, jego nazwie (o ile taka występuje), a także o trasie jazdy (z uwzględnieniem stacji początkowej, stacjach pośrednich i przystankach oraz o stacji końcowej biegu pociągu).

Tablice numerowe (wewnętrzne i zewnętrzne) określają kolejność wagonu w składzie pociągu lub numeru kursu wagonu w pociągu międzynarodowym.

Znaki do pociągów – z jakimi piktogramami można się spotkać?

Znaki zakazu

Nalepki lub tabliczki ze znakami „zakaz wychylania się przez okno” i „zakaz wyrzucania odpadków za okno” przeważnie umieszczane są bezpośrednio na szybie lub tuż przy oknie.

Informacja o hamulcu bezpieczeństwa

Znaki do pociągów bezpieczeństwo przy wsiadaniu / wysiadaniu

Piktogramy – WC

Znak ostrzegawczy – niebezpieczeństwo wypadnięcia

Miejsca uprzywilejowane

Inne piktogramy

Udostępnij: