Znaki rowerowe na drodze

Znaki rowerowe na drodze

15 listopada 2019

Drogi rowerowe (ścieżki rowerowe) to wydzielone pasy terenu przeznaczone dla ruchu rowerowego. Oznacza się je znakami pionowymi C-13 (droga dla rowerów) oraz znakami poziomymi P-23 (rower). Dróg rowerowych nie należy mylić ze szlakami rowerowymi, które oznacza się innymi symbolami.

Drogi rowerowe – podział

Drogi rowerowe można podzielić ze względu na rodzaj oraz ze względu na kierunek.

Drogi rowerowe ze względu na rodzaj:

 • samodzielna, w pasie drogowym;
 • samodzielna, niezależna od układu drogowego (np. w parku);
 • wydzielona z jezdni;
 • wydzielona z chodnika.

Drogi rowerowe ze względu na kierunek:

 • dwukierunkowe;
 • jednokierunkowe: dwie (o przeciwnych kierunkach jazdy) po przeciwległych stronach jezdni lub prowadzone ulicą jednokierunkową w przeciwnym kierunku w stosunku do kierunku jazdy.

Znaki drogowe dla rowerzystów

Znaki nakazu, znak ścieżki rowerowej

 • C-13 – Droga dla rowerów– znak nakazuje kierującemu rowerem jednośladowym jazdę drogą dla rowerów.
 • C-13a – Koniec drogi dla rowerów – oznacza koniec drogi dla kierujących rowerami jednośladowymi.
 • C-13/C16 – Droga dla pieszych i rowerów – taki znak oznacza drogę, na której dopuszcza się tylko ruch pieszych i rowerów. Jeżeli symbole oddzielone są od siebie linią poziomą, ro ruch pieszych i rowerów odbywa się na całej powierzchni.
 • C-13/C-16 – Droga dla pieszych i rowerów – oznacza drogę, na której dopuszcza się tylko ruch pieszych i rowerów. Jeśli symbole oddzielone są od siebie linią poziomą, ruch pieszych i rowerów odbywa się odpowiednio po drogach drogi wskazanych na znaku.
 • C-16 – Droga dla pieszych–znak nakazuje pieszym korzystanie z drogi przeznaczonej wyłącznie dla ruchu pieszego. Stosowany jest tam, gdzie ze względu na duże natężenie ruchu pieszego, wyeliminowanie ruchu pojazdów zapewnia poprawę bezpieczeństwa. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka T-22, która wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych.
 • C16a – Koniec drogi dla pieszych – oznacza koniec drogi przeznaczonej tylko dla pieszych.

Znaki zakazu dla rowerzystów

 • B-1 – Zakaz ruchu w obu kierunkach – zakazuje na drodze ruchu wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki, np. tabliczka T-22.
 • B-2 – Zakaz wjazdu ­– zakazuje wjazdu na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy pojazdów jednośladowych, gdy jest dla nich wyznaczony pas ruchu.
 • B-9 – Zakaz wjazdu rowerów – zakazuje ruchu na jezdni i poboczu rowerów oraz wózków rowerowych. Stosowany jest na drogach o dużym natężeniu ruchu lub dużej dopuszczalnej prędkości, stanowiących niebezpieczeństwo dla kierujących rowerami oraz w miejscach, gdzie w pobliżu została wyznaczona droga dla rowerów oznaczona znakiem C-13.
 • B-11 – Zakaz wjazdu wózków rowerowych – zakazuje ruchu rowerów wielośladowych. Stosowany jest na drogach o dużym natężeniu ruchu, gdzie ruch tych pojazdów może powodować tamowanie ruchu.

Znaki informacyjne

 • D-6a – Przejazd dla rowerzystów – oznacza miejsce przeznaczone do przejazdu rowerzystów w poprzek drogi. Znak umieszcza się bezpośrednio przed przejazdem dla rowerów oznaczonym znakiem poziomym P-11.
 • D-6b – Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów – oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania dla rowerzystów w poprzek drogi.

Znaki uzupełniające

 • F-19 – Pas ruchu dla określonych pojazdów – wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.

Znaki kierunku i miejscowości

 • E-12a – Drogowskaz do szlaku rowerowego – wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

FAQ

Czy rowerzysta musi korzystać z drogi dla rowerów?

Tak, zgodnie z przepisami kierujący rowerem ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wytyczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić.

Czy na rowerze można przewozić dziecko?

Zgodnie z Kodeksem drogowym na rowerze można przewozić dziecko do lat 7. Trzeba jednak pamiętać, że przewożone dziecko musi być umieszczone na dodatkowym siodełku, które zapewni bezpieczną jazdę

Czy na drodze dla rowerów trzeba ustąpić miejsca pieszemu?

Tak, rowerzysta poruszający się po drodze dla rowerów lub po pasie ruchu dla rowerów ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu. Niedostosowanie się do przepisów grozi mandatem do 50 zł.

Co grozi rowerzyście, który jedzie po alkoholu?

Jazda na rowerze po alkoholu jest wykroczeniem – bez względu na to, czy kierujący jednośladem jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, czy w stanie nietrzeźwym. W obydwu przypadkach, zgodnie z przepisami, policjant może ukarać rowerzystę karą grzywny lub aresztem.

Udostępnij: