Znaki rowerowe na drodze

Znaki rowerowe na drodze

15 listopada 2019

Drogi rowerowe (ścieżki rowerowe) to wydzielone pasy terenu przeznaczone dla ruchu rowerowego. Oznacza się je znakami pionowymi C-13 (droga dla rowerów) oraz znakami poziomymi P-23 (rower). Dróg rowerowych nie należy mylić ze szlakami rowerowymi.

Drogi rowerowe – podział

Drogi rowerowe można podzielić ze względu na rodzaj oraz ze względu na kierunek.

Drogi rowerowe ze względu na rodzaj:

 • samodzielna, w pasie drogowym;
 • samodzielna, niezależna od układu drogowego (np. w parku);
 • wydzielona z jezdni;
 • wydzielona z chodnika.

Drogi rowerowe ze względu na kierunek:

 • dwukierunkowe;
 • jednokierunkowe: dwie (o przeciwnych kierunkach jazdy) po przeciwległych stronach jezdni lub prowadzone ulicą jednokierunkową w przeciwnym kierunku w stosunku do kierunku jazdy.

Znaki drogowe dla rowerzystów

Znaki nakazu, znak ścieżki rowerowej

 • C-13 – Droga dla rowerów– znak nakazuje kierującemu rowerem jednośladowym jazdę drogą dla rowerów.
 • C-13a – Koniec drogi dla rowerów – oznacza koniec drogi dla kierujących rowerami jednośladowymi.
 • C-13/C16 – Droga dla pieszych i rowerów – taki znak oznacza drogę, na której dopuszcza się tylko ruch pieszych i rowerów. Jeżeli symbole oddzielone są od siebie linią poziomą, ro ruch pieszych i rowerów odbywa się na całej powierzchni.
 • C-13/C-16 – Droga dla pieszych i rowerów – oznacza drogę, na której dopuszcza się tylko ruch pieszych i rowerów. Jeśli symbole oddzielone są od siebie linią poziomą, ruch pieszych i rowerów odbywa się odpowiednio po drogach drogi wskazanych na znaku.
 • C-16 – Droga dla pieszych–znak nakazuje pieszym korzystanie z drogi przeznaczonej wyłącznie dla ruchu pieszego. Stosowany jest tam, gdzie ze względu na duże natężenie ruchu pieszego, wyeliminowanie ruchu pojazdów zapewnia poprawę bezpieczeństwa. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka T-22, która wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych.
 • C16a – Koniec drogi dla pieszych – oznacza koniec drogi przeznaczonej tylko dla pieszych.

Znaki zakazu dla rowerzystów

 • B-1 – Zakaz ruchu w obu kierunkach – zakazuje na drodze ruchu wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki, np. tabliczka T-22.
 • B-2 – Zakaz wjazdu ­– zakazuje wjazdu na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy pojazdów jednośladowych, gdy jest dla nich wyznaczony pas ruchu.
 • B-9 – Zakaz wjazdu rowerów – zakazuje ruchu na jezdni i poboczu rowerów oraz wózków rowerowych. Stosowany jest na drogach o dużym natężeniu ruchu lub dużej dopuszczalnej prędkości, stanowiących niebezpieczeństwo dla kierujących rowerami oraz w miejscach, gdzie w pobliżu została wyznaczona droga dla rowerów oznaczona znakiem C-13.
 • B-11 – Zakaz wjazdu wózków rowerowych – zakazuje ruchu rowerów wielośladowych. Stosowany jest na drogach o dużym natężeniu ruchu, gdzie ruch tych pojazdów może powodować tamowanie ruchu.

Znaki informacyjne

 • D-6a – Przejazd dla rowerzystów – oznacza miejsce przeznaczone do przejazdu rowerzystów w poprzek drogi. Znak umieszcza się bezpośrednio przed przejazdem dla rowerów oznaczonym znakiem poziomym P-11.
 • D-6b – Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów – oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania dla rowerzystów w poprzek drogi.

Znaki uzupełniające

 • F-19 – Pas ruchu dla określonych pojazdów – wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.

Znaki kierunku i miejscowości

 • E-12a – Drogowskaz do szlaku rowerowego – wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
Udostępnij: