Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Znaki drogowe Dla rowerzystów - sklep internetowy Znakowo.pl

Znaki dla rowerzystów na Znakowo.pl
Osoby poruszające się rowerami tak jak wszyscy inni uczestnicy ruchu drogowego zobowiązani są do przestrzegania przepisów, stosowania się do znaków i sygnałów drogowych, poleceń i sygnałów osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego. W świetle prawa rowerzystą nie jest osoba poruszająca się rowerem (będąca pod opieką osoby dorosłej), która nie ukończyła 10 roku życia.
Rowerzyści mogą poruszać się wzdłuż drogi drogami rowerowymi, poboczem, jezdnią (z wyłączeniem dróg ekspresowych i autostrad), a w szczególnych wypadkach – również chodnikiem.
W tej kategorii znajdziesz znaki drogowe ważne dla rowerzystów. Znaki te mogą informować np. o przebiegu drogi rowerowej, przejeździe dla rowerów lub ograniczać ruch rowerzystów. W ofercie mamy również znaki szlaków rowerowych, a także znaki dotyczące rowerzystów – ważne z punktu widzenia kierujących pojazdami.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą znaków drogowych dla rowerzystów dostępnych na Znakowo.pl. Na zamówienie klientów możemy wykonać inne, nietypowe znaki rowerowe.