Znaki ochrony PPOŻ – stara a nowa norma

Znaki ochrony PPOŻ – stara a nowa norma

1 maja 2020

Czym różnią się znaki ochrony PPOŻ zgodne ze starą normą PN-92-N-01256-01 od tych odpowiadających normie PN-EN ISO 7010:2012?

Dotychczasowa norma PN-92-N-01256-01 (Znaki ochrony przeciwpożarowej) została wycofana przez Komitet Techniczny PKN. Zastąpioną ją międzynarodową normą PN-EN ISO 7010 (Symbole graficzne, barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa).

Czy trzeba wymienić znaki ochrony PPOŻ zgodne z normą PN-92-N-01256-01 na nowe?

Czy nowa norma może być stosowana ze starą normą?

Chociaż wycofano normę PN-92-N-01256-01, to znaki, zgodne z wymaganiami tej normy, nie tracą ważności. Nie ma obowiązku całkowitej wymiany oznakowania. Dobrą praktyką jest jednak ich systematyczna wymiana. Warto wiedzieć, że znakami ochrony ppoż PN-EN ISO 7010:2012 można uzupełniać braki lub stosować je przy niezbędnej wymianie tabliczek z piktogramami z racji na ich stan.

Czy można kupić znaki ochrony PPOŻ odpowiadające starej normie?

Znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z normą PN-92-N-01256-01 są nadal produkowane (w dalszym ciągu obowiązuje ważność dopuszczeni według tej normy). Warto podkreślić, że norma PN-92-N-01256-01 figuruje w obowiązującym załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

UWAGA! Kupując znaki wg normy PN-92-N-01256-01, należy zwrócić uwagę, czy mają one ważne świadectwa dopuszczenia CNBOP.

Znaki ochrony PPOŻ wg starej i nowej normy – różnice

Najważniejszą zmianą, jeśli chodzi o znaki ochrony ppoż odpowiadające normie PN-EN ISO 7010:2012, jest dodanie do piktogramu wzoru charakterystycznego płomienia (w prawym dolnym rogu znaku).

Przykłady znaków starej i nowej normy

  • Gaśnica (wskazuje, gdzie zlokalizowana jest gaśnica przenośna).
  • Hydrant wewnętrzny (wskazuje, gdzie zlokalizowany jest hydrant wewnętrzny).

Znaki PPOŻ wg starej normy:

Znaki PPOŻ wg nowej normy:

  • Telefon alarmowy (wskazuje, gdzie znajduje się telefon do użycia w stanie zagrożenia).
  • Drabina pożarowa (wskazuje, gdzie zlokalizowana jest drabina pożarowa).

Znaki PPOŻ wg starej normy:

Znaki PPOŻ wg nowej normy:

Najbardziej zauważalna jest zmiana grafiki znaku „przycisk alarmowy”

Znak „przycisk alarmowy” wg starej normy:

Znak „przycisk alarmowy” wg nowej normy:

 

Udostępnij: