Ewakuacyjne znaki kierunkowe – znaki PN-EN ISO 7010

Ewakuacyjne znaki kierunkowe – znaki PN-EN ISO 7010

10 kwietnia 2020

Ewakuacyjne znaki kierunkowe – wykaz znaków zgodnych z obowiązującą normą PN-EN ISO 70170.

Ewakuacyjne znaki kierunkowe – wykaz znaków PN-EN ISO 7010

Wyjście ewakuacyjne – wykaz znaków PN-EN ISO 7010

 • Wyjście ewakuacyjne lewostronne
 • Wyjście ewakuacyjne prawostronne

Znaki wskazują kierunek ewakuacji, w tym wyjście ewakuacyjne prawo- lub lewostronne – drzwi z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną lub drzwi stosowane na drodze ewakuacyjnej.

Ewakuacyjne znaki kierunkowe – wykaz znaków PN-EN ISO 7010, c.d.

 • Strzałka kierunku (kąt 90°)
 • Strzałka kierunku (kąt 45°)

Strzałki wskazują kierunek ewakuacji i stosowane są wraz ze znakami „wyjście ewakuacyjne”. Strzałka może być obrócona o wielokrotność kąta 90° w odniesieniu do kąta 45°.

 • Kierunek drogi ewakuacyjnej – w lewo/wzdłuż
 • Kierunek drogi ewakuacyjnej – w prawo/wzdłuż

Znaki wskazują kierunek ewakuacji – na tym samym poziomie w lewo/prawo lub wzdłuż.

 • Kierunek drogi ewakuacyjnej – w dół, w lewo
 • Kierunek drogi ewakuacyjnej – w dół, w prawo

Znaki wskazują kierunek ewakuacji ze zmianą poziomu na niższy (w lewo lub w prawo).

Ewakuacyjne znaki kierunkowe – wykaz znaków PN-EN ISO 7010, c.d.

 • Kierunek drogi ewakuacyjnej – w górę / na ukos, w lewo
 • Kierunek drogi ewakuacyjnej – w górę / na ukos, w prawo

Znaki wskazują kierunek ewakuacji – ze zmianą poziomu na wyższy lub kierunek ewakuacji na tym samym poziomie, po skosie, w lewo lub w prawo, w przestrzeni otwartej (open space).

 • Kierunek drogi ewakuacyjnej – w górę / na wprost / przez drzwi (prawostronny)
 • Kierunek drogi ewakuacyjnej – w górę / na wprost / przez drzwi (lewostronny)

Znaki wskazują kierunek ewakuacji ze zmianą poziomu na wyższy lub kierunek ewakuacji na tym samym poziomie. Jeżeli znak umieszczony jest nad drzwiami (prawo- lub lewostronnymi), informuje on o kierunku ewakuacji prosto do drzwi i o tym, że konieczne jest ich przekroczenie.

 • Kierunek drogi ewakuacyjne w dół (prawostronny)
 • Kierunek drogi ewakuacyjnej w dół (lewostronny)

Znaki wskazują kierunek ewakuacji ze zmianą poziomu na niższy (drzwi prawo- lub lewostronne).

Udostępnij: