Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Znaki Kierunek drogi ewakuacyjnej

Znaki Kierunek drogi ewakuacyjnej
Znaki kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej są bardzo ważnym elementem oznakowania drogi ewakuacyjnej. Powinny jasno, nie budząc przy tym żadnych wątpliwości, prowadzić i wskazywać sposób poruszania się po drodze ewakuacyjnej. Dzięki znakom kierunkowym możliwe jest sprawne przeprowadzenie akcji ratunkowej i bezpieczna ewakuacja osób przebywających w danym budynku lub na danej przestrzeni.
W sklepie Znakowo.pl znajdziesz najwyższej jakości znaki kierunkowe. W ofercie mamy znaki zgodne z najnowszą normą PN-EN ISO 7010:2012 oraz „starą normą” PN-92/N-01256/02. Dla wszystkich, którzy stoją przed dylematem: stara czy nowa norma, możemy zaproponować znaki łączone. Są czytelne, a w razie ewakuacji nie będą powodować nieporozumień czy niejasności, które mogłyby opóźnić akcję ratunkową. Co istotne – producent znaków, firma TDC, otrzymała specjalną, innowacyjną certyfikację na tego rodzaju oznaczenia (rozszerzenie Świadectwa Dopuszczenia CNBOP 1902/2013 na znaki łączone „Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w lewo / w prawo).