Miejsce ujęcia wody

Miejsce ujęcia wody

19 października 2020

Jak powinno być oznakowane miejsce ujęcia wody? Wzory tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody.

Jak powinno być oznakowane miejsce ujęcia wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody?

Strefy ochronne ujęć wody ustanawiane są, aby zapewnić odpowiednią jakość wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także ochronie zasobów wodnych.

Strefa ochronna obejmuje wyłącznie teren ochrony bezpośredniej albo teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej.

Miejsce ujęcia wody – wzór tablicy oznaczającej granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej

Tablica oznaczająca granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej ma kształt prostokąta o wymiarach 400 mm (wysokość) x 800 mm (długość). Na niebieskim tle (model kolorów RGB: R:41, G:74, B:160) znajduje się napis w kolorze białym. (litery: wielkość – 110 pkt, interlinia – 208 pkt, czcionka – Arial Black). Napis otoczony jest białą obwódką o szerokości 6 mm (w odległości 6 mm od krawędzi tablicy).

Wzór tablicy oznaczającej granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej

Tablica oznaczająca granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej ma kształt prostokąta o wymiarach 400 mm (wysokość) x 800 mm (długość). Na niebieskim tle (model kolorów RGB: R:41, G:74, B:160) znajduje się napis w kolorze białym. (litery: wielkość – 110 pkt, interlinia – 208 pkt, czcionka – Arial Black). Napis otoczony jest białą obwódką o szerokości 6 mm (w odległości 6 mm od krawędzi tablicy).

Wzór tablicy informującej o ujęciu wody powierzchniowej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych na teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody

Tablica oznaczająca granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej ma kształt prostokąta o wymiarach 400 mm (wysokość) x 800 mm (długość). Na niebieskim tle (model kolorów RGB: R:41, G:74, B:160) znajduje się napis w kolorze białym. (litery: wielkość – 110 pkt, interlinia – 208 pkt, czcionka – Arial Black). Napis otoczony jest białą obwódką o szerokości 6 mm (w odległości 6 mm od krawędzi tablicy).

Wzór tablicy informującej o ujęciu wody podziemnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych na teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody

Tablica oznaczająca granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej ma kształt prostokąta o wymiarach 400 mm (wysokość) x 800 mm (długość). Na niebieskim tle (model kolorów RGB: R:41, G:74, B:160) znajduje się napis w kolorze białym. (litery: wielkość – 110 pkt, interlinia – 208 pkt, czcionka – Arial Black). Napis otoczony jest białą obwódką o szerokości 6 mm (w odległości 6 mm od krawędzi tablicy).

Granice tereny ochrony pośredniej i bezpośredniej

Granice terenu ochrony pośredniej oznacza się przez umieszczenie – w punktach przecięcia się granic ze szlakami komunikacyjnymi oraz w innych charakterystycznych punktach terenu, tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy ochronnej. Zakazane jest niszczenie, uszkadzanie lub przemieszczanie tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy ochronnej.

Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice przebiegające przez wody powierzchniowe oznaczyć za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach stałych znaków stojących lub pływających. Na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informację o ustanowieniu strefy ochronnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych. Zakazane jest niszczenie, uszkadzanie lub przemieszczanie stałych znaków stojących lub pływających, a także tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy ochronnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

Udostępnij: