Oznakowanie poziome – szablony i farby

Oznakowanie poziome – szablony i farby

4 grudnia 2018

Poziome znaki drogowe umieszcza się, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu i ułatwić korzystanie z dróg. Takie oznakowanie może być barwy białej lub żółtej i występuje w postaci linii, strzałek, napisów i innych symboli. Oznakowanie poziome występuje jednak nie tylko na drogach. Można się z nim spotkać również w innych miejscach, np. na parkingach czy placach.

Oznakowanie poziome – znaki drogowe

Jeśli chodzi o oznakowanie poziome na drodze, to może ono występować w postaci znaków podłużnych, strzałek i znaków poprzecznych. Istnieje jeszcze grupa poziomych znaków uzupełniających. Takie oznakowanie poziome może przybierać różną formę i różne kształty, np. symboli czy napisów.

Znaki poziome – przykłady

P-14 Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów – wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu, przed przejściem dl pieszych lub przed sygnałem świetlnych, a także miejsce zatrzymania na skrzyżowaniu równorzędnym.

P-23 Rower – oznacza drogę lub jej część, która przeznaczona jest dla ruchów rowerów jednośladowych.

P-24 Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej – oznacza stanowisko ostojowe dla pojazdu samochodowe uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem, który przewozi taką osobę.

P-26 Piesi – oznacza drogę dla pieszych.

P-27 Kierunek i tor ruchu roweru – wskazuje kierującego rowerem tor ruchu roweru na jezdni i określa kierunek jego ruchu.

P-8a Strzałka kierunkowa na wprost – oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym umieszczony jest znak, dozwolony jest tylko w kierunku wskazanym strzałką.

P-8b, P-8d Strzałka kierunkowa w prawo/w lewo

P-13 Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów – wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa, wynikającego ze znaku A-7

Oznakowanie poziome na parkingach i placach

Oprócz oznakowania poziomego, które pełni funkcje znaków drogowych i określone zostało w kodeksie drogowym, można spotkać się z całym szeregiem innych znaków tego typu. Przeważnie występują one na placach, parkingach, halach, magazynach czy w strefach ruchu.

Jak wykonuje się oznakowanie poziome?

Oznakowanie poziome wykonuje się przy pomocy specjalnych szablonów malarskich, wykonanych z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Są one przycinane laserowo, dlatego umożliwiają przeniesienie na powierzchnie bardzo wyraźnych i czytelnych wzorów.

Farby drogowe

Farby drogowe przeznaczone do malowania oznakowania poziomego powinny być odpowiednio elastyczne, a także odporne na niekorzystne działanie takich substancji jak np. oleje czy rozpuszczalniki.

Udostępnij: