Ramki do znaków ewakuacyjnych i ppoż

Ramki do znaków ewakuacyjnych i ppoż

23 listopada 2020

Znaki ewakuacyjne powinny być rozmieszczone tak, aby w razie zagrożenia bez problemu można było odnaleźć drogę do wyjścia z budynku. Nie zawsze znak można przymocować bezpośrednio do ściany – wówczas stosuje się ramki do znaków ewakuacyjnych i ppoż.

Znaki ewakuacyjne i znaki ppoż – normy

Znaki ewakuacyjne stosuje się do oznakowania dróg ewakuacyjnych oraz czynności związanych z akcją ewakuacyjną. W Polsce obowiązują dwie równoległe normy dla ewakuacyjnych znaków bezpieczeństwa:

Dla znaków ochrony przeciwpożarowej obowiązującą jest norma PN-EN ISO 7010:2012. Dotychczasowa norma PN-92-N-01256-01 została wycofana przez Komitet Techniczny PKN, jednak znaki zgodne z wymaganiami tej normy nie tracą ważności. Nie ma również obowiązku wymieniania całego oznakowania.

Znaki ewakuacyjne podział

Znaki ewakuacyjne można podzielić na trzy główne grupy:

 • Podstawowe znaki ewakuacyjne (np. „wyjście ewakuacyjne”, „drzwi ewakuacyjne”).
 • Znaki ewakuacyjne dla osób niepełnosprawnych (występują tam, gdzie możliwe jest samodzielne wydostanie się z budynku przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, np. „kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej dla niepełnosprawnych”).
 • Znaki ewakuacyjne uzupełniające (dostarczają dodatkowe informacje związane z ewakuacją, np. „pchać / ciągnąć, aby otworzyć”).

Ramki do znaków ewakuacyjnych

Ramki do znaków umożliwiają prosty montaż oznakowania ewakuacyjnego i przeciwpożarowego.

Na Znakowo.pl można znaleźć ramki:

 • semaforowe (dwustronne) – do zamontowania na ścianie;
 • ramki naścienne (jednostronne) – do zamontowania bezpośrednio na powierzchni ściany;
 • podstropowe (dwustronne) – do zamontowania na suficie;
 • ramki podwieszane (dwustronne) – do zamontowania na suficie za pomocą łańcuszków.

Kiedy warto stosować ramki do znaków?

Ramki dostępne są w różnych rozmiarach i sprawdzają się w wielu sytuacjach. Można je stosować:

 • jeśli istnieje konieczność zabezpieczenia znaku przed kradzieżą lub uszkodzeniem,
 • jeśli znak trzeba umieścić w miejscu, w którym nie da się go zamontować inaczej (np. znaki podwieszane na suficie),
 • jeśli trzeba umieścić znak pod odpowiednim kątem do drogi ewakuacyjnej – w taki sposób, by znak był dobrze widoczny podczas ewakuacji,
 • jeśli znak ciężko przymocować bezpośrednio do ściany.
Udostępnij: