Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Znaki ewakuacyjne wg normy PN-92/N-01256/02

Znaki ewakuacyjne - norma PN-92/N-01256/02
Znaki ewakuacyjne są podstawowym oznaczeniem niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w budynku osób w wypadku wybuchu pożaru lub innych sytuacji wymagających ewakuacji. Odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych jest widoczne i intuicyjne dla osób w ich pobliżu, dzięki czemu pozwala na szybkie i sprawne przeprowadzenie ewakuacji, niezależnie od warunków (nawet w przypadku zadymienia lub braku oświetlenia).
Znaki w kategorii zgodne są z normą PN-92/N-01256/02. Pomimo wycofania normy, znaki są wciąż dopuszczone do użycia. Znaki ewakuacyjne wg wytycznych nowszej normy ISO 7010 znajdują się w osobnej kategorii.

Norma PN-92/N-01256/02

Znaki ewakuacyjne wg normy PN-92/N-01256/02
Znaki wskazują wyjścia ewakuacyjne i kierunki ewakuacji dróg ewakuacyjnych, przejścia, rodzaje drzwi i sposób ich otwierania (ciągnąć, pchnąć, przesunąć) i przeszkody na drodze (schody w górę lub w dół, potrzeba stłuczenia szyby).

Pomimo wycofania normy PN-92/N-01256/02, ważność dopuszczeń znaków wg tej normy jest utrzymana przez administrację. Obecnie obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące znaków ochrony przeciwpożarowej zawarto w normie PN-EN ISO 7010:2012. Pomimo, że zalecane jest wymienianie znaków na te z najnowszej, międzynarodowej normy, jeżeli uzupełnienie starszych znaków nowymi zakłóciłby spójność i czytelność oznakowania, wskazane jest uzupełnienie znakami wg starszej normy. Zgodność znaków z normami potwierdzają raporty CNBOP-PIB.

Proponowane znaki ochrony przeciwpożarowej wykonywane są na podłożu foliowym, z płyty PCV oraz w charakteryzującym się bardzo dużą odpornością i niezwykłą estetyką innowacyjnym systemie TD. Dzięki fotoluminescencji, znaki są dobrze widoczne nawet w trudnych warunkach- w ciemności lub zadymieniu pomieszczenia. Technologia świecenia SL/2 znakomicie sprawdza się w pomieszczeniach dobrze i średnio oświetlonych (biura, sklepy, szkoły itp.). Za dodatkową opłatą, na życzenie klienta istnieje również możliwość wykonania znaków na innym podłożu (aluminium, spieniona płyta PCV 1,5 mm) lub o podwyższonych parametrach świecenia w technologii SL/5.

Służymy naszą pomocą w kwestii oznakowania obiektów. Jeżeli masz pytania lub potrzebujesz dostosowania znaków do indywidualnych potrzeb- skontaktuj się z nami.


Więcej informacji na temat normy PN-92/N-01256/01
Alternatywne / równolegle używane nazwy norm:
Norma PN-92/N-01256/01 -> Norma PN-92-N-01256-01
Norma PN-92/N-01256/02 -> Norma PN-92-N-01256-02
Norma PN-97/N-01256/04 -> Norma PN-97-N-01256-04

Znaki bezpieczeństwa zgodne z normami PN-N-01256 są dopuszczone do użycia i pozostają ważne, pomimo wycofania niektórych norm i wprowadzenia na ich miejsce nowszej normy ISO 7010:2012. Chociaż zaleca się wprowadzanie oznakowania zgodnego z nową normą ISO 7010, nie jest to obowiązkiem.
Istnieją sytuacje, w których lepszym rozwiązaniem jest trzymanie się wcześniej używanych norm.
Starsze znaki będą miały lepsze zastosowanie np. w sytuacji, gdy uzupełnia się znaki w budynku już oznakowanego wg starszej normy, a wprowadzenie nowych znaków mogłoby być źródłem niespójności, co skutkowałoby zmniejszeniem czytelności oznakowań.
Warto pamiętać, że poprawne oznakowanie każdego obiekt