Słupki drogowe – oznaczenia

Słupki drogowe – oznaczenia

10 sierpnia 2020

Słupki drogowe – co oznaczają cyfry umieszczone na słupkach prowadzących, które pojawiają się przy drogach?

Słupki prowadzące

Słupki prowadzące to urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego służące do optycznego prowadzenia ruchu. Ułatwiają kierowcom orientację co do szerokości drogi, jej przebiegu w planie oraz na łukach poziomych. Rozróżniamy słupki U-1a (umieszczane samodzielnie na poboczu) oraz U-1b (umieszczane nad barierą ochronną). Są one koloru białego, w przekroju mają zazwyczaj kształt trapezu, montuje się na nich czerwone elementy odblaskowe. Można na nich umieszczać dodatkowe informacje, m.in. numer drogi, informacje o kierunku do najbliższego telefonu alarmowego oraz informacje o pikietażu drogi. Jak czytać słupki drogowe?

Słupki drogowe – oznaczenia – pikietaż

Pikietaż (kilometracja / kilometraż) służy określeniu miejsca na drodze, podając odległość od jej początku. W Polsce (zarówno w przypadku dróg, jak i linii kolejowych) pikietaż podawany jest na słupkach drogowych. Rozmieszcza się je co 100 metrów, z dokładnością do 1 metra.

Kilometraż (pikietaż) drogi wskazują znaki kilometrowe i znaki hektometrowe. Umieszcza się je na słupkach, na drogach krajowych i wojewódzkich, ale zaleca się ich stosowanie również na drogach powiatowych.

Jak czytać słupki drogowe?

Słupki prowadzące z oznaczeniem pikietażu spotykamy bardzo często. Większość z nas nie wie jednak, co oznaczają poszczególne liczby. Wielu kierowców zadaje sobie pytanie, jak właściwie czytać słupki drogowe. W górnej części słupka, nad elementem odblaskowym umieszczana jest tabliczka z numerem drogi (tylko w przypadku dróg krajowych i wojewódzkich). Pod elementem odblaskowym znajduje się znak wskazujący kilometr danej drogi. Z kolei liczba na samym dole słupka oznacza kolejny 100-metrowy odcinek danego kilometra.

Oznaczenia na słupkach drogowych – po co?

Słupki drogowe i zawarte na nich informacje mogą, w razie wypadku, usprawnić akcję ratunkową. Dzięki nim osoba, która zgłasza wypadek drogowy, może podać dyspozytorom pogotowia ratunkowego bardzo dokładne dane dotyczące miejsca zdarzenia – z dokładnością do 100 metrów. Jest to możliwe nawet wówczas, jeśli nie znamy nazwy miejscowości, w której doszło do zdarzenia.

Udostępnij: