Urządzenia bramowe

Urządzenia bramowe

30 kwietnia 2019

Różne obiekty (m.in. obiekty budowlane, podpory wiaduktów czy poręcze mostowe), które znajdują się w krajni drogi, oznacza się tablicami U-9a i U-9b. Z kolei do oznaczania ograniczonej skrajni pionowej wykorzystuje się urządzenia bramowe.

Urządzenia bramowe – do czego służą i kiedy są stosowane?

Urządzenia bramowe U-10 stosuje się w celu wskazania maksymalnych gabarytów pojazdów, które nie spowodują uszkodzenia obiektu na drodze. Uprzedzają również kierujących o występowaniu obiektów ograniczających skrajnię pionową poniżej 4,5 m.

Urządzenia tego rodzaju wykorzystywane są na drogach obciążonych dużym ruchem samochodów ciężarowych. Dopuszczalne jest również stosowanie urządzeń bramowych w przypadkach, w których nienormatywna jest skrajna pozioma obiektu, pod którym ruch odbywa się tylko jednym pasem. Wówczas na podporach urządzenia U-10 umieszcza się, analogicznie, jak na obiekcie, tablice do oznaczania ograniczeń skrajni U-9a i U-9b.

Wymiary,  konstrukcja i barwa

Urządzenia bramowe U-10a mają wymiary odpowiadające wymiarom obiektu, przed którym są ustawione.

Wyróżniamy urządzenia bramowe

  • bez elementów uchylnych;
  • z elementami uchylnymi – mają elementy uchylne o szerokości 0,30 m, przymocowane do dolnej krawędzi konstrukcji; dolna krawędź elementów uchylnych powinna przebiegać na wysokości o 10 cm niższej niż rzeczywista skrajnia obiektu.

Konstrukcja bramowa powinna być wykonana z metalu, a elementy uchylne – z blachy stalowej, aluminiowej lub tworzywa sztucznego.

Barwa konstrukcji bram powinna być szara, natomiast elementów uchylnych – na przemian żółta i czarna.

Urządzenia bramowe U-10 a inne oznaczenia

Na powierzchni czołowej urządzeń U-10a umieszcza się tablice U-9c.

Na urządzeniach bramowych umieszcza się również znaki – odpowiednio B-15 lub B-16, podając na nich rzeczywistą wysokość lub szerokość obiektu.

Urządzenia bramowe U-10a umieszcza się w odległości do 50 m przed obiektem, natomiast urządzenia U-10b – w takiej odległości od obiektu, aby na odcinku drogi przed następnym urządzeniem bramowym lub tym obiektem umożliwić zawrócenie pojazdu, jeżeli jego gabaryty przekraczają wielkości określone odpowiednim znakiem.

W zależności od sytuacji lokalnej dopuszczalne jest umieszczenie przed obiektem tylko urządzenia U-10a, poprzedzonego za ostatnim skrzyżowaniem odpowiednim znakiem E-1 lub F-6.

Możliwe jest również stosowanie urządzeń bramowych innego typu, jednak pod warunkiem, że jest to urządzenie o takiej samej zasadzie działania.

Udostępnij: